Dacă apelam la studiul ”Achizițiile publice în Republica Moldova: probleme și soluții”  putem observa că în cadrul acestei achiziții există riscurile unei scheme de aranjare prin:

  • prețul ofertei este foarte aproape (identic!) de buget, estimările pentru soluția dorită, plafonul stabilit
  • numărul mic de oferte prezente
  • Control slab și proceduri legale privind revizuirea și aprobarea acordurilor adiționale: aceeași persoană certifică necesitatea schimbării și o aprobă
  • încălcarea art.69 din legea 96-XVI din 13/04/2007 care interzice autorității contractante achiziția prin încheierea de contracte separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziție;
  • Documentele confirmative privind executarea lucrărilor nu au fost prezentate la control.achizitii-2013-iluminatul-stradal