Pentru achiziția publică Cerere ofertă de prețuri (nr. 1330-op/16) pentru reparația capitală a grădiniței din str. B.P. Hajdeu etapa IV, în componența grupului de lucru a fost inclus și un reprezentant al Ogranizației Obștești „Generația Mea” – Valeriu Ciorbă.

Deschidere oferte: reparația capitală a grădiniței din str. B.P. Hajdeu, etapa IV, 16 august 2016

Observările și impresiile participării la procedurile de deschidere și evaluare a ofertelor au fost trecute într-o opinie separată, care a fost expusă membrilor grupului de lucru și urma a fi inclusă în actul deliberativ al grupului de lucru asupra achiziției date.

Fragmente din opinia separată:

… Astfel consider că prin acțiunile secretarului grupului de lucru dna. Glijin Olesea și a membrul grupului Braghiș Vasile mi s-a îngrădit accesul la materialele COP 1330-op/16 (contrar prevederilor art. 14 al(1), lit. f a Legii ne. 131 privind achizițiile publice. De asemenea, consider că examinarea, evaluarea și compararea ofertelor operatorilor economici prezentate nu este realistă în intervalul de timp propus înainte de ședința de evaluare.

… De asemenea, în data de 15.08.2016, directorul AO .Generatia Mea” dna. Maria Boico, a fost contactată telefonic de catre membrul grupului de lucru Braghiș Vasile, care a solicitat ca ea să meargă la Colonița să monitorizeze achizițiile publice, iar Valeriu Ciorbă la Grătiești. Răspunsul dnei. Boico a fost că este imposibil acest lucru. … În discuția telefonică dl. Braghis a remarcat că primarul i-a recomandat să vină cu această propunere și a rugat să nu-mi fie transmisă mie informația despre acea discuție telefonică. Consider gestul membrul grupului de lucru Braghiș Vasile un abuz vădit și o imixtiune deschisă în activitatea ONG „Generația Mea”.

… Aceste situații trezesc dubii și banuieli de divizare intenționată a achiziției publice cu scopul de a evita petrecerea procedurii de licitație deschisă (art. 55 al(1) a Legii)…

… Aceste situații trezesc bănuieli serioase asupra trucării achiziției publice de către autoritatea contractantă, precum și asupra existenței întelegerilor de cartel a ofertanților…

Material realizat în cadrul proiectului „Banii Publici sunt și Banii Mei!”.

Download (PDF, 886KB)

Achizitie_15.08.2016