În doar trei saptămîni de la înaintarea spre dezbateri publice, proiectul Bugetului s. Colonita pentru anul 2018 practic s-a dublat: de la 5 467,6 mii lei la 11 061,6 mii lei.

În proiectul inițial au fost prevăzute venituri în sumă de 5 467,6 mii lei, și cheltuieli în suma de 5 547,6 mii lei, cu un deficit bugetar în sumă de 100.00 mii lei.
În proiectul de peste trei săptămîni au fost prevăzute venituri în sumă de 11 061,6 mii lei, și cheltuieli în suma de 11 161,6 mii lei, cu un deficit bugetar în sumă de 100.00 mii lei.

Menționăm că proiectul Bugetului s. Colonița a fost votat în cadrul Consiliului Sătesc Colonița:
– în primă lectură în ședința din data de 30 noiembrie 2017,
– în lectura a doua pe data de 15 decembrie 2017 (continuarea ședinței din 30 noiembrie 2017).