judecator

În data de 16 martie 2012, Judecătoria Ciocana a dispus încasarea în mod solidar de la Primăria s. Colonița și Ababii Tudor în beneficiul lui Verejanu Vasile prejudiciul material în mărime de 8187 (opt mii una sută optzeci și șapte) lei 51 bani, dobândă de întârziere în mărime de 827 (opt sute douăzeci și șapte) lei 51 bani și cheltuieli de de judecare a pricinii în mărime de 2320 (două mii trei sute douăzeci) lei.

Gura satului vorbește că Tudor Ababii, angajat al primăriei Colonița în calitate de șef de salubrizare, aflându-se la volanul tractorului primăriei a săvârșit un accident rutier, în urma căruia a fost avariat un autoturism.

* * * * *
Textul integral al informației disponibile pe pagina web a Judecătoriei Ciocana:
A admite parțial acțiunea înaintată de către Verejanu Vasile. A încasa în mod solidar de la Primăria s. Colonița și Ababii Tudor în beneficiul lui Verejanu Vasile prejudiciul material în mărime de 8187 (opt mii una sută optzeci și șapte) lei 51 bani, dobândă de întârziere în mărime de 827 (opt sute douăzeci și șapte) lei 51 bani și cheltuieli de de judecare a pricinii în mărime de 2320 (două mii trei sute douăzeci) lei , în rest pretențiile se resping ca fiind neîntemeiate. În baza art. 243 CPC RM se încasează de la Primăria s. Colonița și Ababii Tudor dobânda de întârziere determinată conform art. 619 Codului civil, pe care urmează să o achite debitorul, chiar și în lipsa vinovăției, dacă nu execută hotărârea în termen de 90 zile de la data cînd aceasta a devenit definitivă.