www.colonita.eu face public Raportul operativ privind executarea bugetului primăriei Colonița pe venituri și cheltuieli de baza pentru 9 luni din anul 2014. Mai jos este prezentat un sumar al raportului financiar. Rapoartele similare pentru anii precedenți au fost publicate anterior și pot fi descărcate: 2013201220112010. Informații oferite de Ministerul Finanțelor al RM.

Câteva explicații pentru a fi înțelese cifrele mai ușor:
cheltuieli aprobate – reprezintă suma anuală de bani aprobată inițial în bugetul pentru anul în curs, de obicei sunt anumite normative care stabilesc aceste sume.
cheltuieli precizate – reprezintă suma anuală de bani rămasă după modificările liniei de buget respective efectuate de către Consiliului Sătesc, adică poate fi mărită prin alocare de fonduri suplimentare sau poate fi micșorată prin realocări către alte linii de buget,
executat – reprezintă suma de bani cheltuită pentru linia de buget respectivă.

* * * * *
Raport operativ privind executarea bugetului primăriei Colonița pe venituri și cheltuieli de baza pentru 9 luni din anul 2014:
Venituri, aprobate anual 3 677 500 lei, precizate anual  8 998 298 lei, precizate pe perioada de gestiune 8 311 498 lei, executat 5 353 580 lei, adică 64,4%.
Transferuri curente de la bugetele municipale: aprobate anual 2 698 700 lei, precizate anual 8 019 498 lei, precizate pe perioada de gestiune 7 528 398 lei, executat 4 432 727,70 lei, adică 58,9%.

Cheltuieli, aprobate anual 3 777 500 lei, precizate anual 9 753 998 lei, precizate pe perioada de gestiune 9 083 328 lei, executat 5 303 442,89 lei, adică 58,4%.
Primăria Colonița: aprobate anual 571 400 lei, precizate anual 613 000 lei, precizate pe perioada de gestiune 475 750 lei, executat 419 636,96 lei, adică 88,2%.
Învățămînt: aprobate anual 1 844 900 lei, precizate anual 1 844 900 lei, precizate pe perioada de gestiune 2 688 800 lei, executat 1 822 830,76 lei, adică 79,3%.
Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret: aprobate anual 467 100 lei, precizate anual 462 700 lei, precizate pe perioada de gestiune 362 480 lei, executat 87 578,79 lei, adică 24,4%.
Ocrotirea sanatatii: aprobate anual 0 lei, precizate anual 15 000 lei, precizate pe perioada de gestiune 15 000 lei, executat 11 500 lei, adică 76.7%.
Asigurarea și asistența socială: aprobate anual 67 900 lei, precizate anual 255 933 lei, precizate pe perioada de gestiune 240 033 lei, executat 208 861,25 lei, adică 87%.
Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicații și informatica: aprobate anual 0 lei, precizate anual 1 399 865 lei, precizate pe perioada de gestiune  1 399 865 lei, executat 699 865 lei, adică 50%.
Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe: aprobate anual 712 600 lei, precizate anual 4 205 100 lei, precizate pe perioada de gestiune  4 205 100 lei, executat 1 994 085,31 lei, adică 47.4%.
Activitățile și serviciile neatribuite la alte grupe: probate anual 113 600 lei, precizate anual 113 600 lei, precizate pe perioada de gestiune  87 700 lei, executat 59 084,82 lei, adică 67.4%.

Download (PDF, 88KB)

buget