În data de 15 august 2016, în incinta primăriei Colonița a avut loc deschiderea ofertelor Achiziției Publice prin cererea ofertelor de prețuri pentru Reparația capitală a Grădiniței de copii pentru 160 de locuri din satul Colonița, strada B. P. Hasdeu 5 (etapa a IV). Anunțul privind desfășurarea achiziței a fost plasat pe pagina web oficială a primăriei Colonița în data de 9 august 2016.

Pentru această achiziție publică, în componența grupului de lucru a fost inclus și un reprezentant al Ogranizației Obștești „Generația Mea” – Valeriu Ciorbă. Legea nouă privind achizțiile publice (art. 13 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice) prevede că autoritatea contractantă include obligatoriu în componența grupului de lucru reprezentanți ai societății civile în cazul în care a fost depusă o cerere scrisă în acest sens.

Treisprezece solicitanți au procurat caietul de sarcini. Dosare de participare au fost depuse doar trei.

1. HIPERTEH SRL, cu oferta de 1 682 919,49 lei. Fondatori: Gherghișan Constantin. Conducător: Gherghișan Constantin.
2. CONSULTCON SERVICE SRL, cu oferta de 1 808 978,22 lei. Fondatori: Ceban Ion. Conducător: Ceban Ion.
3. ENERGOPRIM SERVICE SRL, cu oferta 1 746 793,25 lei. Fondatori: Bulat Vitalie. Conducător: Bulat Vitalie.

La ședința dată au fost prezenți reprezentanții a două companii: HIPERTEH SRL și ENERGOPRIM SERVICE SRL.

Menționăm că la Achiziția Publică anterioară (etapa III), cea mai mică ofertă a fost oferită de altă companie a lui Gherghișan Constantin – S.R.L. DELTA CONSTRUCT.

Material realizat în cadrul proiectului „Banii Publici sunt și Banii Mei!”.

Achizitie_15.08.2016