În bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2012 a fost prevăzute alocații financiare pentru satul Colonița. Suma transferurilor de la bugetul municipiului Chișinău va constitui 5 156,3 mii lei în anul 2012. De asemenea au fost prevăzuți bani pentru procurarea unei unități de transport de serviciu pentru primăria Colonița, în sumă de 120 mii lei.

Proiectele de infrastructură pentru anul 2012:
Reparația capitală a sediului Primăriei – 100,0 mii lei,
Gazificarea satului Colonița, 306 case, etapa I – 200,0 mii lei,
Gazificarea satului Colonița, 110 case – 50,0 mii lei,
Construcția străzii Decebal (finalizare) – 920,0 mii lei,
Construcția apeductului și canalizării menajer-fecaloide pe str. Vasile Lupu din satul Colonița – 1 200,0 mii lei,
Construcția apeductului și canalizării menajer-fecaloide pe str.Valea Ungurului din satul Colonița – 1 340,0 mii lei,
Construcția canalizării menajer-fecaloide pe str. Em. Bucov din satul Colonița – 130,0 mii lei,
Construcția canalizării menajer-fecaloide pe str. M. Eminescu din satul Colonița – 820,0 mii lei.