La sfîrșitul anului 2014, primăria Colonița „fierbea” de dorința de a procura scaune pentru Casa de cultură din sat. În acest scop a organizat una după alta tocmai 3 proceduri de achiziții publice. De ce tocmai trei? Posibil ca să cîștige „cine trebu”, adică cel care „face scaune de calitate”. Astfel, costul unui scaun a fost de 1 550 lei, iar pentru toate cele 192 de scaune au fost cheltuiți 297 600 lei din bani locali, obținuți din vînzările de terenuri.

Au fost desfășurate următoarele proceduri:
1. Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr. 7283-op/14: livrarea si instalarea scaunelor la centrul de creatie si agrement s. Colonita. Publicat în Buletinul Achizițiilor Publice Nr. 90 din 14.11 2014 (pag. 60).
– Deschiderea ofertelor: au fost depuse trei oferte. Vezi Procesul Verbal Nr. 20 din 24.11.2014 privind deschiderea ofertelor a fost semnat în alb. Ulterior Procesul Verbal a fost completat.
– În aceiași zi s-a facut evaluarea prin care: … se RESPING ca necorespunzătoare toate ofertele – lipsa datoriilor la buget și alte documente prevăzute în caietul de sarcini. Vezi Proces Verbal Nr. 20 din data de 24.11.2014 privind evaluarea ofertelor.
2. Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr. 7465-op/14, publicat în BAP Nr. 94 din 28.11.2014 (pag. 56).
– Deschiderea ofertelor în data de 08.12.2014, ora 11:00: nu au fost depuse oferte. Vezi Proces Verbal fără număr din 08.12.2014.
3. Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr. 7845-op/14, publicat în BAP Nr. 99 din 16.12.2014 (pag. 55). Vezi CAIETUL de SARCINI.
– Deschiderea ofertelor: au fost depuse patru oferte. Vezi Procesul Verbal Nr. 22 din 29.12.2014 privind deschiderea ofertelor.
– Evaluarea ofertelor: a fost RESPINSĂ ca necorespunzătoare cerințelor de participare, lipsa desenului tehnic și ca anormal de scăzută oferta de 3 ori mai eftină; a fost desemnat cîștigătorul care a oferit 1291,97 lei/bucata (scaun) fără TVA. Vezi Procesul Verbal nr. 01 din 12.01.2015 privind evaluarea ofertelor și Darea de Seamă privind procedura de achiziții prin cererea ofertelor de prețuri.

A fost semnat contractul de livrare si instalare a scaunelor la centrul de creatie si agrement s. Colonita pentru 154 scaune (NU 180-200 cum se cerea în caietul de sarcini) în sumă de 238 700 lei. Vezi Contract nr. 02 din 16.01.2015.

A fost semnat un alt contract pentru achiziționarea altor 38 de scaune constra sumei de 58 900 lei. Vezi Contract pentru achiziționarea bunurilor de valoare mică Nr. 26 din 04.05.2015.

Material realizat de www.colonita.eu în cadrul campaniei „Banii Publici sunt și Banii Mei!”

scaune