Pregătindu-se a deveni consilier local, Luchian Igor și-a tras o bucată din terenul amplasat între fostul frigider și oloiniță. Pentru acest teren a plătit o sumă de 8,6 ori mai mare decât veniturile acumulate în doi ani precedenți. Licitația de vânzare-cumpărare a terenului respectiv a avut loc o zi mai târziu datei depunerii declarației de venit, în care dumnealui indica un venit mediu lunar de circa 2 500 lei.

În cadrul licitației din 28 aprilie 2011, a fost expus la vânzare și un teren pentru construcții, extravilan, suprafața 0,2141 ha, cod cadastral 01492060462 (vezi pe harta). Prețul de expunere a bunului la licitație a fost de 420 mii lei, prețul de vânzare fiind de 525 000 lei, preț oferit de Luchian Igor. Procesul verbal de vânzare-cumpărare a terenului dat (nr. 4 din 28.04.2011) a fost aprobat de către Consiliul Sătesc Colonița prin decizia 5/4 în cadrul ședinței din 20 mai 2011 (video, min. 12:15-13:30)

Veniturile și proprietățile dlui. Luchian Igor, în perioada anilor 2009-2011, conform declarației de venit depuse înaintea alegerilor locale generale din 2011 au fost:

– 61 000 lei,
– casă de locuit,
– automobil – 2,
– teren agricol 1,90 ha în proprietate privată.

Luchian Igor a fost ales în Consiliul Sătesc Colonița pe listele Partidului Liberal Democrat din Moldova, din care face parte și primarul actual Zaporojan Angela.

Luchian_Igor_teren