incultura

Foarte mult mi-am dorit să „trezesc satul la viață”. Am încercat pe parcursul acestor doi ani să mai organizez niște sărbători: 1 iunie, serbare pentru oamenii în etate. O să încerc și în continuare să păstrez tradițiile care sunt și să organizez sărbători.” Astfel a raportat primarul, Zaporojan Angela ce a făcut timp de doi ani la capitolul cultură în satul Colonița. Declarațiile date au fost făcute în cadrul adunării generale a satului Colonița, organizată în scop de raportare de către primarul Zaporojan Angela în data de 11 august 2013 (video min. 17:30-18:30).

Menționăm că în bugetul public al primăriei Colonița pentru anul 2012, la capitolul cultură au fost aprobați 320 000 lei. Suma precizată în bugetul anual a fost de 184 300 lei. Din acești bani au fost valorificați doar 160 020 lei 49 bani, adică 86,8%. Pentru ce au fost cheltuiți cei 160 mii lei și de ce nu au fost cheltuiți cei peste 24 mii lei, primarul nu a spus nimic. În același timp, în primăvara anului 2012 a fost organizat concursul „mini Miss&Mister Colonița 2012, pentru care părinții copiilor participanți au scos din buzunar câteva sute de lei „pentru organizare”. În toamna aceluiași an, primăria Colonița a transferat unui agent economic S.C. „BORDEI-SHOW BUSINESS” S.R.L. (cod fiscal 1004600062092) suma de 28 940 lei. La propunerea primarului, în cadrul ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 30 octombrie 2012 (decizia nr. 7/1) au fost distribuite „economiile financiare” de la categoria cultură, economii acumulate până la data ședinței. Astfel că peste 107 150 lei au fost „mutați” de la liniile de buget biblioteca și căminul cultural la primăria Colonița. Cum au contribuit aceste măsuri la „renașterea culturală” a satului, primarul nu a explicat în cadrul adunării din august.

107 150 lei de la CULTURĂ „mutați” pentru spălatul țevilor, amenajarea parcului . . ., 17 noiembrie 2012

Situația banilor din anul 2011 destinați „culturii” este următoarea: aprobat 159 600 lei, precizat 187 200 lei, executat 125 672 lei 83 bani sau 67,1%. Pentru ce au fost cheltuiți cei peste 125 mii lei și de ce nu au fost cheltuiți cei peste 61 mii lei, primarul iarăși nu a spus nimic.

Cheltuielile primăriei Colonița pentru linia de buget: Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret

Suma anuală aprobată în buget, lei

Suma anuală precizată în buget, lei

Executat total, lei

Devieri executat către suma anuală precizată

lei

%

 anul 2012

320 000

184 300

160 020,49

-24 279,51

86,8

 anul 2011

159 600

187 200

125 672,83

-61 527,17

67,1

Sursă date: Raport operativ privind executarea bugetelor locale pe venituri si cheltuieli de baza pentru anii 2011, 2012