noperson

”. . . Informația privind dispozițiile de angajare a 17 unități de personal în anul 2011 și a 8,5 unități în anul 2012, și contractele individuale de muncă cu persoanele angajate prezintă informație cu caracter individual și ultimile nu pot fi prezentate fără acordul persoanelor concrete”. Acesta a fost răspunsul primarului Zaporojan Angela la solicitarea www.colonita.eu de a prezenta informații privind personalul suplimentar angajat de către primăria Colonița. „Personalul angajat suplimentar nu sunt funcționari publici, și prin urmare la angajarea lor nu este obligatoriu organizarea concursului” – se mai spune în răspuns.

Amintim că în anul 2012 urmau să fie angajați suplimentar 8,5 unități, iar în anul 2011 – 17 unități.

Detaliile solicitate de la primăria Colonița au fost: informații privind concursurile de angajare, numerele și data semnării ordinilor de angajare, numerele și data semnării contractelor de muncă, rapoartele de activitate ale persoanelor angajate. Solicitarea dată a fost adresată și dl. Ursu Grigore, președinte a Comisiei juridice, pentru problemele umanitare și protecția socială a populației a Consiliului Sătesc Colonița, de la care nu am primit nici un răspuns.

O estimare elementară a banilor publici cheltuiți pentru salarizarea celor 25,5 de „angajați fantomă” ai primăriei Colonița, ne dă suma de 306 mii lei. În calcule am folosit următoarele date: salariu mediu lunar brut – 1000 lei, număr angajați – 25,5, termen de angajare – 1 an.

Menționăm că salarizarea tuturor angajaților primăriei Colonița precum și a instituțiilor din subordine are loc în baza legii nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

15-2013_