stadionXAdministrația Publică din Colonița servește intereselor și în ultimul rând cetățenilor. Încă o dovadă în acest sens este împărțirea stadionului din sat. Înregistrarea terenului stadionului a fost făcută după ce interesul a fost executat: separarea și vinderea unui teren de 16 ari și separarea altui teren de 20 ari. Procedura de înregistrare a durat mai bine de 1 an și 7 luni, iar suprafața stadionului a fost micșorată cu 36 ari. Straniu pare faptul că pe planul geometric al stadionului din anul 2011 era aplicată doar semnătura și stampila firmei de proiectare, iar pe planul din 2012 erau aplicate doar semnăturile inginerului cadastral și al primarului și ștampila primăriei Colonița.

Conform datelor din registrul bunurilor imobile, oferite de portalului serviciilor electronice – www.servicii.gov.md, fostul stadion al satului Colonița este compus din 3 bunuri imobile. Terenul de 0,16 ari, pe care s-a promis construirea unui centru de festivități a fost vândut (2 tranzacții efectuate)! Terenul de 0,20620 ha este în proprietate PRIVATĂ. Iar terenul de 2,52 ha este situat în com. Cruzești și este în proprietate PRIVATĂ.

La solicitarea www.colonita.eu  de a oferi informații privind înregistrarea stadionului ca bun imobil, primăria Colonița a oferit următorul răspuns: … la 15 octombrie 2012, a fost înregistrat la OCT bunul imobil teren, nr. cadastral 01491030240, suprafața de 2,52 ha, proprietate APL.

Amintim că actualul primar al Coloniței, Zaporojan Angela, a fost aleasă consilier local în mandatul 2007-2011 pe listele Partidului European. În alegerile locale din anul 2011, Ghimp Zinaida – inginerul cadastral al primăriei, și Stanciu Ion – cumpărătorul terenului de 16 ari, au candidat la funcțiile de consilieri locali pe listele Partidului European.

Etapele împărțirii stadionului, aranjate în ordine cronologică:
Etapa I
. Primul pas în ciopârțirea stadionului au fost făcuți în anul 2010: formarea și înregistrarea bunului imobil, pregătirea pentru licitație,… Presupunem că  pregătirea terenului dat pentru a fi scos la licitație nu s-a petrecut fără implicarea directă a beneficiarului final.
Etapa II. Pe 21 martie 2011 a avut loc licitația de vânzare-cumpărare a terenului pentru construcția obiectului de comerț, menire socială și prestări servici, extravilan, suprafața 0,16 ha, cod cadastral 01491030237, preț final 860 000 lei, cumpărător Stanciu Ion.
Etapa III. Din ce a mai rămas din stadionul satului, Consiliul Sătesc Colonița, prin decizia nr. 3/3 din 25 martie 2011 a hotărât: de a forma în cadrul sectorului cadastral 0149103 bun imobil, teren cu suprafața 2,726 ha, mod de folosință AMENAJAT. (Atenție!) La perfectarea planului geometric și dosarul cadastral se acceptă modificarea și concretizarea suprafeței și hotarelor terenului. A se vedea plan geometric stadion!
Etapa IV
. Câteva săptămâni mai târziu, la următoarea ședință a Consiliului Sătesc sunt aprobate rezultatele licitării pentru vânzarea-cumpărarea terenului de 0,16 ha către Stanciu Ion – decizia nr. 4/7 din 14 aprilie 2011.
Etapa V. În februarie 2012, consilierii interzic vânzarea – cumpărarea, concesionarea, darea în arendă sau înstrăinarea în alt mod a bunului nou-format – decizia nr. 1/12 din 29 februarie 2012. Tot în cadrul acestei ședințe s-a decis alocarea a 2 500 lei pentru înregistrarea stadionului ca bun imobil.
Etapa VI. La doar 3 zile mai târziu, pe 3 martie 2012, același Stanciu Ion, vine cu o cerere către primarul Coloniței, în care solicită „darea în folosință” a unui teren pentru „amenajare și dare a un aspect mai contemporan” centrului de festivități care urmează a fi construit. A se vedea plan geometric stadion MODIFICAT!
Etapa VII. Pe 24 mai 2012, inginerul cadastral prezintă un proiect de decizie pentru formarea a 2 bunuri imobile din ce a rămas din stadion: un teren de 0,2062 ha și altul de 2,52 ha (video minutul 18:00 – 20:15). În deciziile ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 24 mai 2012 această chestiune nu se regăsește. Menționăm că întrebarea dată a fost inclusă în ordinea de zi în ziua ședinței, iar la ședință era prezent și a intervenit Stanciu Ion.
Etapa VIII. La 15 octombrie 2012, a fost înregistrat la OCT bunul imobil teren, nr. cadastral 01491030240, suprafața de 2,52 ha, proprietate APL.

* * * * *
Informații oferite de către portalului serviciilor electronice – www.servicii.gov.md:
1. teren, număr cadastral 01491030237, extravilan, mun. Chișinău, sat. Colonița, modul de folosință – pentru construcții, suprafața 0,16 ha, tipul de proprietate PRIVATĂ, valoarea estimată a bunului imobil – 520 117 lei, data ultimei estimări 01.06.2011, numărul tranzacțiilor 2.
2. teren, numărul cadastral 01491030239, extravilan, modul de folosință – AMENAJAT, suprafața 0,20620 ha, tipul de proprietate – PRIVATĂ.
3. teren, numărul cadastral 01491030240, extravilan, mun. Chișinău, com. Cruzești, extravilan, modul de folosință – AMENAJAT, suprafața 2,52000 ha, tipul de proprietate – PRIVATĂ.

no images were found