Subiectul bunului imobil „Complexului Inginerico–Laboratoric SEM” (cunoscut de colonițeni ca MIS) situat în satul Colonița, mun. Chișinău a fost și este unul de importanță majoră pentru locuitorii satului, în special pentru cei care au activat în colhozul din sat și în organizațiile ce au urmat colhozului. Pentru o bună perioadă de timp, imobilul respectiv a servit ca motiv de neînțelegere între deținătorii de cote valorice, care nicidecum nu gaseau numitor comun pentru împărțirea sau valoroficarea lui. Aproape un an în urmă a spus ultimul cuvînt și pus ultimul punct în dosarul „Complexului Inginerico–Laboratoric SEM”, dosar care a avut parte de trei instanțe de judecată.

Mai jos găsiți etapele apariției “unui stăpîn” al MIS-ului:

1. La 04 martie 2008, Ghimp Dumitru a depus la OCT Chișinău cererea nr. 0100/08/15031, cu toate actele necesare, cu privire la înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile situate în extravilanul satului Colonița.
2. Prin decizia OCT Chișinău din 14.04.2008 i-a fost refuzat în înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile în baza cererii depuse. Drept temei de refuz în înregistrare a fost invocat faptul că forma și conținutul documentelor prezentate nu corespund cerințelor legislației, nu este indentificat bunul imobil în documentul de proprietate și că nu a fost respectată procedura de redistribuire a bunurilor în grup
3. Ghipm Dumitru a depus cerere de chemare în judecată împotriva Întreprinderii de Stat „Cadastru” cu privire la contestarea actului administrativ.
4. Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 03 iunie 2008 a fost admisă acțiunea lui Ghimp Dumitru. S-a recunoscut ilegal refuzul OCT Chișinău de a înregistra dreptul de proprietate în proporție de 90% asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric SEM” situat în satul Colonița, mun. Chișinău după Ghimp Dumitru. S-a anulat decizia OCT Chișinău fin 14.04.2008 cu privire la refuzul înregistrării dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și s-a obligat OCT Chișinău să înregistreze după Ghipm Dumitru dreptul de proprietate în proporție de 90% asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric SEM” situat în satul Colonița, mun. Chișinău. Hotărîrea Curții de Apel Chișinău a fost emisă în data de 05 iunie 2008.
5. Prin hotărîrea suplimentară a Curții de Apel Chișinău din 01 septembrie 2009 s-a recunoscut după Ghimp Dumitru dreptul de proprietate în proporție de 90% asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric SEM” situat în satul Colonița, mun. Chișinău și s-a obligat OCT Chișinău să înregistreze după Ghimp Dumitru dreptul de proprietate asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric SEM”.
6. La 01 septembrie 2009 Moraru Vasile a declarat recurs împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 03 iunie 2008, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrii contestate cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanță. În motivarea recursului a indicat că, de către instanța de judecată n-a fost constat și elucidat pe deplin circumstanțele care au importanță pentru soluționarea pricinii în fond. Nu au fost dovedite circumstanțele considerate de prima instanță ca fiind stabilite. Instanța de judecată a încălcat normele de drept material și normele de drept procedural.
7. La 25 noiembrie 2009 Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, d i s p u n e: Se restituie lui Moraru Vasile cererea de recurs; Se remite lui Moraru Vasile cererea de recurs cu toate documentele anexate; Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.
8. La 28.01.2010 Ghimp Dumitru a depus cerere cu privire la explicarea dispozitivului încheierii Curții Supreme de Justiție din 25 noiembrie 2009, invocînd că, în motivarea și dispozitivul încheierii nominalizate nu a fost menționată hotărîrea contestată. În ședința de judecată reprezentantul lui Ghimp Dumitru , Ghimp Viorel a susținut cererea și a solicitat admiterea acesteia.
9. La 28 aprilie 2010 se explică dispozitivului încheierii Curții Supreme de Justiție din 25 noiembrie 2009 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Ghimp Dumitru împotriva Întreprinderii de Stat „Cadastru” cu privire la contestarea actului administrativ. Se explică lui Ghimp Dumitru, că prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 25 noiembrie 2009, a fost restituit recursul declarat de către Moraru Vasile asupra hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 03 iunie 2008 prin care a fost admisă acțiunea lui Ghimp Dumitru. S-a recunoscut ilegal refuzul OCT Chișinău de a înregistra dreptul de proprietate în proporție de 90% asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric SEM” situat în satul Colonița, mun. Chișinău după Ghimp Dumitru. S-a anulat decizia OCT Chișinău din 14.04.2008 cu privire la refuzul înregistrării dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și s-a obligat OCT Chișinău să înregistreze după Ghimp Dumitru dreptul de proprietate în proporție de 90% asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric SEM” situat în satul Colonița, mun. Chișinău și hotărîrii suplimentare a Curții de Apel Chișinău din 01 septembrie 2009 prin care s-a recunoscut după Ghimp Dumitru dreptul de proprietate în proporție de 90% asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric SEM” situat în satul Colonița, mun. Chișinău și s-a obligat OCT Chișinău să înregistreze după Ghimp Dumitru dreptul de proprietate asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric SEM. Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.

Descarcă ÎNCHEIERILE Colegiului Civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 25 noiembrie 2009 și 28 aprilie 2010.

Sursa: www.csj.md

P.S. La moment stăpînul juridic al bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric SEM” este o altă persoană.