Mai jos sunt enumerate citeva documente care se referă la imobilul nefinisat "Grădinița de copii" din strada B.P. Hajdeu din satul Colonița, municipiul Chișinău.
Aranjarea documentelor este în ordine cronologică, cu scurtă descriere a documentului.
Documentele respective pot fi descărcate integral în format electronic.

1. Proces verbal al ședinței comisiei de partajare a averii, 12 mai 2008.
. . . În rezultatul dezbaterilor s-a hotărît (unanim): De a atribui în proprietate dlui Viorel Ghimp obiectul "Grădinița de copii" costul 16 727 lei (după evidența contabilă fără indexare). . .
. . . V. Ghimp va înregistra la OCT Chișinău obiectul "Grădinița de copii" urmînd ulterior să-l transmită Primăriei s. Colonița. . .

2. Hotărîrea Curții de Apel Chișinău (Dosarul nr. 3-2405/2010), 9 aprilie 2010.
. . . Recunoaște ilegal refuzul din 12.03.2009 și se obligă OCT Chișinău să înregistreze dreptul lui Ghimp Viorel de proprietate asupra construcției număr cadastral 0149107.138.01, costul 16 727 lei conform evidenței contabile fără indexare, din str. B. P. Hașdeu, s. Colonița, m. Chișinău, în baza hotărîrii din 12. 05.2008 a comisiei de partajare a cotelor-părți valorice din patrimoniul fostei AGȚ "Colonița". . .
3. Decizia Nr. 4/3 a Consiliului Sătesc Colonița, 25 iunie 2009.
. . . Se acceptă transmiterea-primirea de la bilanța Asociației Gospodăriilor Tărănești "Colonița" la bilanța primăriei a obiectului nefinisat "Grădinița de copii pentru 160 locuri" cu rambursarea cheltuielilor efectuate pentru întocmirea dosarului tehnic și a dosarului cadastral.
Primarul dl Calancea Gheorghe și comisia urbanism, dezvoltare rurală și susținerea micului busines vor asigura controlul îndeplinirii prevederii prezentei decizii. . .

4. Decizia Nr. 6/1 a Consiliului Sătesc Colonița, 24 noiembrie 2009.
. . . A menține decizia Consiliului Sătesc Nr. 4/3 din 25.06.2010 "Cu privire la transmiterea-primirea de la bilanța AGȚ "Colonița" la bilanța primăriei a obiectului nefinisat "Grădinița de copii pentru 160 de locuri" în vigoare. . .
5. Decizia irevocabilă a Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție: Moraru Vasile împotriva Ghimp Viorel, OCT Chișinău privind contestarea actului administrativ, 02 decembrie 2010. Vezi anunțul ședinței din 2 decembrie 2010.