Soarta iazului „Zaider” (cod cadastral 0149103236), amplasat în partea de nord a satului Colonița este plină de confruntări. În ultimii ani pentru dreptul de proprietate asupra iazului s-au batut în instanță mulți colonițeni, precum și primăria Colonița.

În data de 19 aprilie 2017, primarul Zaporojan Angela publică un material pe pagina web oficială a satului Colonița, în care „aduce la cunoștință, că Ghimp Dumitru – consilier al Partidului Liberal din s.Colonița, vinde la preț de  250 000 euro iazul de la Zaider”, la care a atașat o captură foto de pe un site de anunțuri.

Într-adevăr, a fost publicat un astfel de anunț la data de 19 aprilie 2017, la orele 22:14 min, de către utilizatorul torrrry, iar telefonul mobil indicat este al consilierului local Dumitru Ghimpu. Mai mult, utilizatorul torrrry mai avea publicate alte anunțuri în care erau scoase la vinzare sau chirie alte bunuri imobile din satul Colonița: două case, fermă, teren pentru construcția depozitelor, depozit în arendă.

La data publicării acestui material site-ul de  anunțuri informează despre anunțul cu „Iazul”: „Anunțul este expirat, șters sau ascuns de către utilizator”. Utilizatorul torrrry continuă să mai vîndă celelalte bunuri, cu excepția iazului, iar telefonul de contact a fost schimbat.

Terenul (cod cadastral 0149103236) este amplasat în extravilanul sat. Colonița, locul amplasării se suprapune cu bunul imobil cu cod cadastral 0149103220, modul de folosință – fondul apelor, suprafața – 7,365 ha, tipul hotarelor – generale. Construcția hidrotehnică (cod cadastral 0149103236.01) are suprafața de 3935.0 m.p.

Începînd cu august 2012, proprietari cu acte în regulă a bunului imobil „Iaz” sunt doi locuitori ai satului Colonița (vezi mai jos extrasul cadastral):
36,5 % – Ghimp Tatiana Gheorghe, devenită proprietar prin contract de vînzare/cumpărare nr. 8491 din 31.07.2012 și contract de donație nr. 8491 din 31.07.2012;
63,5 % – Gîncu Evghenii Leonid, devenit proprietar prin contract de vînzare/cumpărare nr. 10238 din 29.08.2012 și contract de donație nr. 10238 din 29.08.2012.

Pînă la data publicării acestui material, asupra bunului imobil dat, au fost aplicate șapte interdicții și sechestre, două nefiind stinse.

Istoricul juduciar al bunului imobil „Iaz”:

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 17.05.2010 a fost recunoscut dreptul de proprietate asupra obiectivului ,,iaz”, cu numărul cadastral 0149103236 situat în mun. Chișinău extravilanul s. Colonița cu suprafața de 6,6980 ha după Ababii Vasile-63,5%(4,245ha); Ababii Dumitru 19,9%(1,332 ha) și Ștobert Adolif 16,6%(1,092ha). La fel a fost obligat OCT Chișinău să înregistreze după Ababii Dumitru, Ababii Vasile, Ababii Zinovia, Ștobert Adolif dreptul de proprietate asupra obiectivului ,,iaz” cu numărul cadastral 0149103236 situat în mun. Chișinău extravilanul s. Colonița cu suprafața de 6,6980 ha în modalitatea menționată anterior.

Primăria Colonița a pierdut terenul de sub iazul „Zaider” în 201128 ianuarie 2013

La 13 octombrie 2011, Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, în cadrul dosarului nr.3r-1554/11 decide: Se respinge recursul declarat de Druță Timofei, Milașenco Tamara, Ursu Valeriu prin intermediul reprezentantului Cebotarean Filip. Se respinge recursul declarat de Primăria și Consiliul s. ColonițaSe menține încheierea Curții de Apel Chișinău din 14 martie 2011, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Ababii Dumitru, Ababii Vasile, Ababii Zinovia și Ștobert Adolif împotriva Agenției Relații Funciare și Cadastru privind anularea actului administrativ. Decizia este irevocabilă de la pronunțare (Detalii AICI).

Extras cadastral al imobilului respectivla data de 20.04.2017 (oferit de către Centrul de Investigatii Jurnalistice la solicitarea Colonita.eu):

Download (PDF, 203KB)