Pe 29 februarie in sedinta consiliului s.Colonita va fi examinata soarta terenului unde de cativa ani se petrec competitii de autocross. In Proiectul deciziei gasim urmatoarea formulare: -Având în vedere dosarul cadastral al terenului cu numărul cadastral0149105091, elaborat de SRL”Imobil Terra -Grup” în conformitate cu pct. 14 al anexei nr 5 al Instrucțiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile aprobată prin Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 447 din 28.10.2005 ,în temeiul art.19 (3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală” Consiliul sătesc Colonița

DECIDE:
1. A stabili pentru bunul nou- format conform Deciziei nr.2/8 din 16.03.2011-teren cu numărul cadastral 0149105091, cu suprafața 8,8686 ha, extravilan satul Colonița, modul de folosință – neproductive.

Ceea ce starneste semne de intrebare nu este tentativa de inregistrare, care este o procedura fireasca, ci tipul indicat ca mod de folosinta al acestuia – neproductiv. Sintagma data presupune că terenul este imposibil de folosit conform normelor legale-Anexa nr. 5 la Instrucțiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor, unde terenul neproductiv reprezinta mlaștini, stîncării, pante abrupte, terenuri afectate de alunecări, sărături, etc.. Ceea ce nu corespunde adevărului. Conform aceeași Anexe nr.5 el se integrează mai degraba ca teren Amenajat cu semnificația de Teren ocupat de spații verzi (dacă nu fac parte din fondul forestier), piață, plajă, cimitir, gunoiște, teren destinat ocrotirii naturii, ocrotirii sănătății, destinate activității recreative, teren de valoare istorică etc. Pe el au loc activitati recreative (competiții autocross) de mai bine de 10 ani, ceea ce nu poate fi negat (vezi înregistrări video de la înălțime)!

Datorita inregistrarii online a deciziilor anterioare a consiliului efectuata de voluntari, , putem vedea istoricul terenului dat:

1. Prima decizie privind soarta terenului pentru autocross, decizia nr. 1/10 din 19 februarie 2010: formarea bunului imobil a APL – teren pentru competitii auto
2. A doua decizie este din data de 16 martie 2011, decizia 2/8: se acceptă formarea bunurilor imobile proprietatea APL – terenul de 8,8686 ha, sectorul cadastral 0149105, extravilan s. Colonița (teren pentru competiții auto).
In încercările de pana acum nu s-a reușit înregistrarea acestui teren.

Dacă se reușește înregistrarea acestui teren în forma ceruta de proiectul de decizie vor fi aduse prejudicii bugetului satului. Calculele estimative au fost făcute în baza următoarelor date:

– Costul normativ al terenului – 621,05 lei grad/ha
– bonitatea terenului, în medie pe localitate 64 grad/ha
– suprafața terenului – 8,8686 ha
Costurile de arendă a terenurilor neproductive – 2% din costul normativ al terenului, aproximativ – 7 000 lei
agricol – 2-10%
amenajat – poate fi negociat, propus la licitație, dar nu mai mic de cît 10% – 35 000 lei
Prin decizia de a atribui mod de folosință neproductiv, bugetul satului urmează a fi prejudiciat cu cca. 28 000 lei anual!

Să vedem care va fi reacția consilierilor…

no images were found

PS: Consilierii la ședința de consiliu au votat împotriva înregistrării terenului dat ca neproductiv. Și au solicitat reexaminarea problemei date.