Pe terenul procurat de primarul Zaporojan Angela la începutul anului 2017 se construiește într-un ritm destul de rapid o casă de locuit. Pînă la data publicării acestui material, subsolul casei a fost construit integral, iar pereții au fost clădiți pînă la înălțimea geamurilor. Lucrările de construcție au început citeva luni în urmă (detalii în foto de mai jos).

Menționăm că la începutul anului 2017, primarului Zaporojan Angela și-a cumpărat un lot de casă de 0.0702 ha. Proprietar cu acte în regulă a terenului dat, Zaporojan Angela a devenit pe data de 19 ianuarie 2017. Contractul de vînzare/cumpărare nr. 138 a fost semnat în data de 12 ianuarie 2017. Vînzătorul terenului dat este Oleacu Claudia, secretarul Consiliului Sătesc Colonița și Oleacu Mihail. Terenul dat este evaluat la suma de 172 469 lei (conform ultimei estimări din 01.06.2011), ceia ce reprezintă cam toate veniturile declarate ele primarului Zaporojan Angela pentru doi ani și două luni, fără a fi cheltuit nici un bănuț pentru alte necesități. Surse demne de încredere ne-au declarat că prețul cerut de vînzător pentru acest teren a fost de 17 000 euro.

Zaporojan Angela și-a cumpărat un lot de casă de 0.0702 ha, 27 martie 2017

Tot la începutul anului 2017, fiica primarului Zaporojan Angela a primit în dar de la tatăl ei Zaporojan Sergiu, un teren de 0,0382 ha cu o casă construită pe el de 77,9 m2. Valoarea estimată a terenului este de 94 799 lei, iar valoarea casei de locuit individuale, jumătate din duplex, este de 754 384 lei.

Familia primarului Zaporojan Angela s-a mai făcut cu un teren și casă nouă de peste 849 mii lei, 31 martie 2017

Menționăm că în declarațiile de venit, Zaporojan Angela a declarat pentru anul 2015 venituri de 80 381,05 lei, pentru anul 2014 – 83 228,36 lei, pentru anul 2013 – 82 025,13 lei, iar soțul nu a avut nici un venit.

Amintim că Zaporojan Angela este primar al satului Colonița începînd cu vara anului 2011, și ani la rînd a depus declarații false privind averea pe care o deține

La sfîrșitul primului mandat de primar (primăvara anului 2015), A. Zaporojan și-a ”oferit” la ”insitența” consiliului titlul de Cetățean de Onoare al satului Colonița.