Astăzi 01.07.2019 va avea loc ședința Consiliului sătesc Colonita. Pe ordinea de zi sunt incluse 20 chestiuni. Chestiunea cu nr. 10 a d-lui Beșliu V. arhitect in primăria Colonita, privind modificarea categoriei de distinație a terenurilor agricole vis-a-vis de MIS.

Acest subiect se include pe ordinea de zi deja a cincea oară (e vorba de interes deschis de ordinul milioanelor de lei). Anterior Cancelaria de Stat tot de cinci ori a notificat această tentativă.

Oare să fie așa de mare interesul? Ori s-au găsit acele cineva voturi de aur? Cît costa un vot de aur? Cine sunt acei care au vindut interesul sătenilor pe 3 arginți? Cine oare calca in picioare interesul propriilor alegători în favoarea „buzunarului” propriu? Cum rămîne cu introducerea în intravilan a terenurilor grădini conform art. 39 Cod Funciar, decizie votată de Consilul Local în anii 2011 și 2018, și care care pîna azi nu este executata de către primar ????

Iar terenul agricol cota echivalentă, a fost procurată de către d-l Beșliu V., întrodusă în intravilan pe bani publici. Nu e clar pînă la urmă cu care voturi s-a adoptat această decizie. Consilierii Ghimpu Lidia, Foiu Tatiana, Cheptene Ion, Ursu Grigore din consiliul precedent au negat că au votat pentru introducerea în intravilan.

Care e prețul cedării? Astăzi vom fi martori la un eveniment istoric, sper că sătenii să nu rateze această șansă de a-și „slavii eroii” și cu adevărat să le „poarte cinstea și onoarea” pentru aportul lor in favoarea „interesului simplului cetățean” – Beșliu V. !!!

www.facebook.com/consiliulocal.colonita