Regulamentul primarului Zaporojan Angela, privind expunerea la licitație a loturilor pentru construcție din sectorul nou format CONTRAVINE prevederilor legislației în vigoare, se menționează în notificarea Cancelariei de Stat privind controlul legalității Deciziei Consiliului Sătesc Colonița nr. 6/2 din 11.08.2017. De asemenea, Oficiul teritorial Chișinău a Cancelariei de Stat solicită modificare/abrogarea în termen de 30 de zile a respectivului Regulament.

Consilierii locali Caraman Veronica, Ghimpu Dumitru, Șendrea Natalia, Ababii Mihail, Ghimpu Lidia, au expediat o petiție în adresa Cancelariei de Stat silicitînd examinarea legalității respectivului regulament. Petiția a fost depusă la șapte zile după votarea de către consilierii docili primarului a acestui Regulament, fiind înregistrată cu numărul 1306/OT4-178.

Interesul deschis al primarului Zaporojan Angela a fost în adoptarea cît mai urgentă și netransparentă a Regulamentului, confirmată prin simularea consultării cu locuitorii satului, lipsa cărorva acte oficiale privind consultarea, lipsa oricărei informații pe pagina web oficială a primăriei Colonița pînă la votarea lui.

A doua dovadă este includerea în aceiași ședință a Consiliului Sătesc, precum și votarea de către consilierii docili primarului a Deciziei nr. 6/5 în care au fost expuse la licitație primele 22 de loturi de teren, prețul normativ total al cărora este de 1 760 mii lei (detalii AICI).

A treia dovadă este plasarea pe pagina web oficială a primăriei Colonița a anuțului privind colectarea de cereri de la locuitorii satului, doritori de a procura loturi de teren pentru construcție. Anunțul respectiv a fost plasat pînă la expirarea tuturor termenelor de verificare a legalității de către Cancelaria de Stat.

Raspunsul expediat consilierilor locali ai fracțiunii PL și Notificarea Cancelariei de Stat nr. 1304/OT4-1556 din 06.09.2017:

Download (PDF, 561KB)