Suprafața terenului aferent bunului imobil nefinisat MIS, mod de folosință pentru construcții, cod cadastral 0149101100, (vezi amplasarea pe hartă), este de 5,1128 ha. Valoarea bunurilor imobile respective, estimate la data de 01.06.2009 este: terenul – 5 518 442 lei, depozite de 3307,4 m2 – 1 246 449 lei. La finele anului 2016 era aplicat sechestru pe bunurile imobile respective, precum și interdicție de modificare a planului geometric.

Scurt istoric:
– În anul 2004, satul Colonița obține dreptul de proprietate asupra terenului aferent bunului imobil nefinisat MIS.
– În vara anului 2008, Ghimp Dumitru Afanasie devine proprietar a 90% din depozit, în baza hotărîrii nr. 3-2279/2008 din 03.06.2008 (0100/08/44790).
– Alte persoane devin co-proprietari. De asemenea sunt înregistrate un șir de vînzări a drepturilor de proprietate. Au loc cîteva procese de judecată.
– Pe data de 19.02.2010, cu șapte voturi ale consilierilor sunt votate două decizii: nr. 1/12 din 19.02.2010 „Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent imobilului construcție „complex inginero-laboratoric”, cod cadastral 0149101100 din s. Colonița, str. Tohatin 35, cu suprafața de 2,5558 ha – 50% din suprafața totală – 5,1116 ha, cet. Darii Lilian și  nr. 1/13 din 19.02.2010 „Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent imobilului construcție „complex inginero-laboratoric”, cod cadastral 0149101100.01 din s. Colonița, str. Tohatin 35, cu suprafața de 2,0446 ha, ce constituie – 40% din suprafața totală – 5,1116 ha, cet. Barburoș Marina (Detalii AICI).
– În data de 15 februarie 2013, consilierii locali votează abrogarea deciziei Consiliului Sătesc Colonița nr. 1/12 din 19.02.2010 „Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent imobilului construcție „complex inginero-laboratoric”, cod cadastral 0149101100 din s. Colonița, str. Tohatin 35, cu suprafața de 2,5558 ha – 50% din suprafața totală – 5,1116 ha, cet. Darii Lilian, și abrogarea deciziei Consiliului Sătesc Colonița nr. 1/13 din 19.02.2010 „Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent imobilului construcție „complex inginero-laboratoric”, cod cadastral 0149101100.01 din s. Colonița, str. Tohatin 35, cu suprafața de 2,0446 ha, ce constituie – 40% din suprafața totală – 5,1116 ha, cet. Barburoș Marina (Detalii AICI).
– În data de 28 martie 2013, consilierii locali votează respingerea cererilor prealabile privind anularea deciziilor Consiliului Sătesc nr. 2/1 și nr. 2/2 din 15 februarie 2013 (Detalii AICI).
– În toamna anului 2013, Consiliul Sătesc Colonița este chemat în instanța de judecată, privind anularea deciziei proprii, precum și încasarea din contul primăriei Colonița a 504 600 euro prejudiciu material și 200 000 euro prejudiciu moral (Detalii AICI). Cererea a fost respinsă de instanță.
– La 18 noiembrie 2016, consilierii locali au votat modificarea planului geometric al terenului cu nr. cadastral 0149101100, și reducerea suprafeței terenului aferent (Detalii AICI).
– La finele anului 2016, asupra bunurilor imobile respective este restricție privind anularea Deciziei Consiliului Sătesc Colonița nr. 2/1 din 15.02.2013, interdicție de modificare a planului geometric și sechestru pe bunurile imobile respective.

Extras cadastral al terenului 0149101.100, la data de 12.12.2016:

Download (PDF, 1.09MB)

Extras cadastral al terenului 0149101.100, la data de 12.12.2016:

Download (PDF, 524KB)