Fișa CADASTRALĂ centralizatoare a terenurilor s. Colonița la data de 01.01.2016 conține infornații detaliate despre toate terenurile din perimetrul satului Colonița. Documentul respectiv conține înscrieri detaliate în 205 rînduri și 38 coloane și poate fi decărcati AICI.

La data respectivă, în raza satului Colonița erau înregistrate total 3466 terenuri cu suprafața totală de 2643,6 ha, inclusiv:
– 32 terenuriproprietate publică a unitatilor administrativ-teritoriale, cu suprafața de 584,5497 ha,
– 3428 terenuri aflate în proprietate privată, cu suprafața de 1668,6003 ha,
– 6 terenuri proprietate publica a statului 6, cu suprafața de 390,45 ha,
suprafața terenurilor fondului de rezerva 501,1354 ha.

Vedeți în tabelul de mai jos informații sumare despre toate terenurile din raza s. Colonița.

Sursa: Fișa CADASTRALĂ centralizatoare a terenurilor mun. Chișinău la data de 01.01.2016, publicată de www.cadastru.md

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.

Tabel sumar al terenurilor cadastrale din raza satului Colonița:

Indicele rîndului Categoriile și deținătorii de terenuri Numărul deținătorilor funciari TOTAL
I. Terenuri cu destinatie agricola 1956 1518.8742
I.1 Terenuri proprietate publica a statului 1 26.05
I.1.1 intreprinderi agricole de stat    
I.1.2. Institutii de cercetari stiintifice si de invatamint    
I.1.2.1 Sectoare de incercari a soiurilor de plante    
I.1.3 Gospodarii auxiliare    
I.1.4 Alte intreprinderi 1 26.05
  Statia de incercare a masinilor 1 26.05
I.2 Terenurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale 9 7.3132
I.2.1 Terenuri din domeniul public 7 5.2432
  Sevastian Fiodor 1 0.3
  Citulenco Vitalie 1 0.24
  Corneliu Vlad 2 0.3191
  S.R.L. "AD REM" 1 0.0841
  S.R.L. "VLADA-IST" 1 4
  Compania de productie si comert "T.B.R." S.A. 1 0.3
I.2.2 Terenuri din domeniul privat 2 2.07
I.2.2.1 Loturi pomicole ne privatizate 2 2.07
  "CODRU" 1 0.95
  "VALEA MESTECENILOR" 1 1.12
I.2.2.2 Alte terenuri de interes privat    
I.2.2.2.1 Inclusiv loturi auxiliare    
I.3 Terenurile aflate in proprietate privata 1946 1485.511
I.3.1 Cooperative agricole    
I.3.1.1 Cooperative agricole de intreprinzator    
I.3.1.1.1 Teren propriu    
I.3.1.1.2 Terenuri arendate    
I.3.1.1.2.1 Inclusiv pe termen mai mare de 3 ani    
I.3.1.2 Cooperative agricole de productie    
I.3.1.2.1 Incluse in capitalul statutar    
I.3.1.2.2 Incluse in capitalul imprumutat    
I.3.1.2.2.1 Terenurile membrilor cooperativei    
I.3.1.2.2.2 Terenuri arendate    
I.3.1.2.2.2.1 Inclusiv pe termen mai mare de 3 ani    
I.3.2 Societati pe actiuni 1 377.15
I.3.2.1 Societati pe actiuni agricole 1 377.15
I.3.2.1.1 Teren propriu    
I.3.2.1.2 Terenuri arendate 1 377.15
  S.A. "CONCOM RTCA" 1 377.15
I.3.2.1.2.1 Inclusiv pe termen mai mare de 3 ani    
I.3.2.2 Societati pe actiuni ne agricole    
I.3.2.2.1 Teren propriu    
I.3.2.2.2 Terenuri arendate    
I.3.2.2.2.1 Inclusiv pe termen mai mare de 3 ani    
I.3.3 Societati cu raspundere limitata 1 208
I.3.3.1 Societati cu raspundere limitata agricole 1 208
I.3.3.1.1 Teren propriu    
I.3.3.1.2 Terenuri arendate 1 208
  S.R.L. "Egrecom-Com" 1 208
I.3.3.1.2.1 Inclusiv pe termen mai mare de 3 ani    
I.3.3.2 Societati cu raspundere limitata ne agricole    
I.3.3.2.1 Teren propriu    
I.3.3.2.2 Terenuri arendate    
I.3.3.2.2.1 Inclusiv pe termen mai mare de 3 ani    
I.3.4 Gospodarii taranesti (ferme agricole) 744 703.951
I.3.4.1 Teren propriu (total) 744 703.951
I.3.4.2 Terenuri arendate (total)    
I.3.4.2.1 Inclusiv pe termen mai mare de 3 ani    
I.3.4.3 Gospodarii taranesti, suprafata pina la 1 ha 1 0.42
I.3.4.3.1 Teren propriu 1 0.42
  GT "Moraru Vasile" 1 0.42
I.3.4.3.2 Terenuri arendate    
I.3.4.3.2.1 Inclusiv pe termen mai mare de 3 ani    
I.3.4.4 Gospodarii taranesti, suprafata 1 – 5 ha 743 703.531
I.3.4.4.1 Teren propriu 743 703.531
  Gospodarii taranesti 743 703.531
I.3.4.4.2 Terenuri arendate    
I.3.4.4.2.1 Inclusiv pe termen mai mare de 3 ani    
I.3.4.5 Gospodarii taranesti, suprafata 5 -10 ha    
I.3.4.5.1 Teren propriu    
I.3.4.5.2 Terenuri arendate    
I.3.4.5.2.1 Inclusiv pe termen mai mare de 3 ani    
I.3.4.6 Gospodarii taranesti, suprafata 10 – 50 ha    
I.3.4.6.1 Teren propriu    
I.3.4.6.2 Terenuri arendate    
I.3.4.6.2.1 Inclusiv pe termen mai mare de 3 ani    
I.3.4.7 Gospodarii taranesti, suprafata 50 – 100 ha    
I.3.4.7.1 Teren propriu    
I.3.4.7.2 Terenuri arendate    
I.3.4.7.2.1 Inclusiv pe termen mai mare de 3 ani    
I.3.4.8 Gospodarii taranesti, mai mari de 100 ha    
I.3.4.8.1 Teren propriu    
I.3.4.8.2 Terenuri arendate    
I.3.4.8.2.1 Inclusiv pe termen mai mare de 3 ani    
I.3.5 Manastiri, alte organizatii (institutii) de cult    
I.3.6 Terenuri prelucrate sinestatator de catre particulari (persoane fizice – proprietari) 1098 190.21
  Gradini 1098 190.21
I.3.7 Detinatori de loturi pomicole 101 6.05
  "CODRU" 21 1.37
  "VALEA MESTECENILOR" 80 4.68
I.3.8 Loturi auxiliare    
I.3.9 Altele 1 0.15
  Ababii Mihai 1 0.15
II. Terenurile satelor, oraselor, municipiilor 1499 250.276
II.1 Terenuri proprietate publica a statului    
II.1.1 Terenurile localitatilor urbane    
II.1.1.1 Terenurile aferente intreprinderilor, institutiilor si organizatiilor de stat    
II.1.2 Terenurile localitatilor rurale    
II.1.2.1 Terenurile aferente intreprinderilor, institutiilor si organizatiilor de stat    
II.2. Terenurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale 20 67.9367
II.2.1. Terenurile localitatilor urbane    
II.2.1.1 Terenurile aferente obiectelor social-culturale si de uz public    
II.2.2. Terenurile localitatilor rurale 20 67.9367
  Statia de purificare a apei (S.A. "APA CANAL") 1 2.05
  Cazangeria 1 0.47
  Cazangeria (gradinita) 1 0.0278
  Cazangeria (scoala Nr. 94) 1 0.02
  Fintina arteziana 1 0.1455
II.2.2.1 Terenurile aferente obiectelor social-culturale si de uz public 15 65.2234
  Alte terenuri 0 2.6819
  Ambulatorul 1 0.04
  Asociatia de consum "BUDESTI" 0 0.0886
  Biserica 1 0.4598
  Camin 1 0.0472
  Cantina 0 0.0637
  Casa de cultura 0 0.0876
  Cimitirul (nou) 0 0.7459
  Drumuri-strazi 0 55.33
  Farmacia 1 0.03
  Gradinita de copii 1 0.3653
  Gradinita noua 1 0.49
  Magazinul de carti 0 0.0167
  Primaria 0 0.1236
  Punct de distrib. a gazului 1 0.1025
  Scoala 1 1.6931
  Scoala de la post 1 0.15
  Scoala veche 1 0.1408
  Spital 1 0.14
  Stadion 1 1.13
  Cladirea administrativa 1 0.0575
  Cimitir (pentru extindere) 0 0.9811
  Cimitir-Greaca 1 0.2415
  Procop Eugenia 1 0.0166
II.3. Terenurile aflate in proprietate privata 1479 182.3393
II.3.1 Terenurile localitatilor urbane    
II.3.1.1 Loturi destinate constructiilor individuale de locuit    
II.3.2. Terenurile localitatilor rurale 1479 182.3393
  Baranov Vitalie 1 0.125
  Jura Marin 1 0.1343
  S.R.L. "TEODORA" 1 0.04
  S.R.L. "TEODORA" 1 0.04
II.3.2.1 Loturi destinate constructiilor individuale de locuit 1475 182
  Loturi destinate caselor de locuit 1475 182
III. Terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicatiilor si cu alte destinatii speciale 10 46.5744
III.1 Terenuri proprietate publica a statului 4 37.66
III.1.1 Terenurile destinate industriei 1 6.74
  IS "Calea Ferata din Moldova" 1 6.74
III.1.2 Terenurile destinate sistemului energetic    
III.1.3 Terenurile destinate transportului rutier 1 24.65
  I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor" 1 24.65
III.1.4 Terenurile destinate transportului feroviar    
III.1.5 Terenurile destinate transportului fluvial    
III.1.6 Terenurile destinate transportului aerian    
III.1.7 Terenurile destinate transportului prin conducte 2 6.27
  S.A. "Apa-Canal" Chisinau 1 2.74
  S.A. "Moldovatransgaz" 1 3.53
III.1.8 Terenurile destinate transportului telecomunicatiilor    
III.1.9 Terenurile destinate necesitatilor de aparare, trupelor de graniceri si interne    
III.1.10 Alte terenuri    
III.2. Terenurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale 3 8.1644
III.2.1 Terenurile destinate industriei 1 4.95
  Conducta de gaz 1 4.95
III.2.2 Terenurile destinate sistemului energetic 1 0.0944
  Substatia electrica (4 loturi) 1 0.0944
III.2.3 Terenurile destinate transportului rutier    
III.2.4 Terenurile destinate transportului prin conducte    
III.2.5 Alte terenuri 1 3.12
  Statia de incercare a masinilor 1 3.12
III.3 Terenurile aflate in proprietate privata 3 0.75
III.3.1 Terenurile destinate industriei 3 0.75
  Magdei Alexandru 1 0.4
  Dianova Svetlana 1 0.3
  S.R.L. "PROVERA" 1 0.05
III.3.2 Terenurile destinatie sistemului energetic    
III.3.3 Terenurile destinate transportului telecomunicatiilor    
III.3.4 Alte terenuri    
IV. Terenurile destinate protectiei naturii, ocrotirii sanatatii, activitatii recreative, terenurile de valoare istorico-culturala, terenurile zonelor suburbane si ale zonelor verzi    
IV.1 Terenuri proprietate publica a statului    
IV.1.1 Terenurile ariilor protejate de Stat    
IV.1.2 Terenurile spatiilor verzi    
IV.2 Terenurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale    
IV.3 Terenurile aflate in proprietate privata    
V. Terenurile fondului silvic 1 326.74
V.1 Terenuri proprietate publica a statului 1 326.74
  Terenurile fondului silvic 1 326.74
V.1.1 Terenurile ariilor protejate de Stat    
V.1.1.2 Terenurile rezervatiilor    
V.1.2 Loturi auxiliare    
V.2 Terenurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale    
V.3 Terenurile aflate in proprietate privata    
VI. Terenurile fondului apelor    
VI.1 Terenuri proprietate publica a statului    
VI.1.1 Terenurile ariilor protejate de Stat    
VI.2 Terenurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale    
VI.3 Terenurile aflate in proprietate privata    
VII. Terenurile fondului de rezerva 0 501.1354
VII.1 Terenurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale 0 501.1354
VII.1.1 Terenuri destinate dezvoltarii sociale a localitatilor (5%)    
VII.1.2 Terenurile de uz comun 0 501.1354
  Terenuri de uz comun 0 501.1354
VII.1.3 Alte terenuri    
VIII. TOTAL TERENURI 3466 2643.6
VIII.1 Terenuri proprietate publica a statului 6 390.45
VIII.2 Terenurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale 32 584.5497
VIII.3 Terenurile aflate in proprietate privata 3428 1668.6003