În data de 7 noiembrie 2017, primăria Colonița a desfășurat licitația de vînzare-cumpărare a 22 de terenuri pentru construcții. Anunțul privind licitația dată a fost plasat pe pagina web oficială a primăriei Colonița pe data de 1 noiembrie 2017.

Pentru lotul de teren cu numarul cadastral 0149113237 a fost depusă cerere de participare din partea lui Avram Marcel prin reprezentantul Șambrov Andrei. Din cauza faptului că nu a fost prezentată dovada împuternicirilor (procura), solicitantul dat nu a fost admis la procedura de licitație.

Pentru lotul de teren cu numarul cadastral 0149113233 a fost depusă o singură cerere de participare din partea lui Buriuc Nicolae. Cu solicitantul dat s-a negociat direct prețul de vînzare-cumpărare, care a constituit prețul stabilit (80 mii lei) plus un pas (10% – 8 mii lei) – 88 mii lei.

În timpul licitației a intervenit consilierul local Ghimp Dumitru, care a atenționat participanții că consilierii locali a fracțiunii Partidului Liberal vor contesta în instanța de judecată rezultatele.

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.