Încă un fîs al Angelei Zaporojan se transformă în criză pentru întreaga localitate.

Gunoiștea din satul Colonița este nelegitimă, în timp ce ani buni Zaporojan A. declara sus și tare că „nu e corect”, mințind cu nerușinare și conștient. Tot în acest timp, Zaporojan Angela, manipulînd Consiliul Sătesc Colonița, a spălat bani grei învocînd tot felul de amenajări și întrețineri.

În perioada martie 2017 – mai 2018, Agenția Ecologică Chișinău a expediat tocmai patru scrisori prin care s-a prescris închiderea și lichidarea gunoiștii în cauză, însă Zaporojan Angela nu a îndeplinit aceste măsuri. În același timp, Oleacu Claudia, primarul interimar, în loc să execute ultima hotărîre, o transmite Consiliului Local „spre examinare”.

Agenția Ecologică Chișinău, prin HOTĂRÎREA nr. 01-22/08 din 16 mai 2018, dispune:

  1. Sistarea lucrărilor de depozitare (înhumare) a deșeurilor pe terenul situat în extravilanul s. Colonița, cu începerea lucrărilor de lichidare a gunoiștii date prin conservare și împădurire, începînd cu data de 25.05.2018.
  2. Executorul prevederilor prezentei Hotărîri este doamna Angela Zaporojan, Primarul s. Colonița, care va întreprinde măsuri întru desfășurarea activității de depozitare a deșeurilor în amplasamente autorizate în modul stabilit.