iazzaider

După ce s-a plimbat aproape doi ani prin instanțele de judecată, pământul de sub iazul „Zaider” și-a „găsit” stăpânul. Char dacă primăria Colonița a încercat să nu permită trecerea iazului în proprietate privată, acest lucru s-a întâmplat. Pare straniu că în doar nouă zile o instanță a examinat și decis că iazul trebuie înregistrat, precum și faptul că reprezentant (fără procură!) al solicitanților a fost Ghimp Dumitru. Mai jos găsiți pe scurt cine și cum a „pus mâna” pe iaz prin schema devenită deja clasică pentru Colonița:

1. La 22.01.2010 Ababii Dumitru, Ababii Vasile, Ababii Zinovia și Ștobert Adolif au depus la Organul Cadastral Teritorial Chișinău cerere cu privire la înregistrarea drepturilor asupra obiectivului ,,iaz” cu numărul cadastral 014903236 care este situat în extravilanul s. Colonița cu anexarea actelor necesare.
2. Prin decizia din 01.02.2010, OCT Chișinău a decis refuzarea înregistrării drepturilor asupra bunului imobil.
3. La 06.05.2010 Ababii Dumitru, Ababii Vasile, Ababii Zinovia și Ștobert Adolif s-au adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva Agenției Relații Funciare și Cadastru privind recunoașterea refuzului ca ilegal, anularea actului administrativ, recunoașterea și obligarea înregistrării dreptului de proprietate asupra bunului imobil.
4. Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 17.05.2010 a fost recunoscut dreptul de proprietate asupra obiectivului ,,iaz”, cu numărul cadastral 0149103236 situat în mun. Chișinău extravilanul s. Colonița cu suprafața de 6,6980 ha după Ababii Vasile-63,5%(4,245ha); Ababii Dumitru 19,9%(1,332 ha) și Ștobert Adolif 16,6%(1,092ha). La fel a fost obligat OCT Chișinău să înregistreze după Ababii Dumitru, Ababii Vasile, Ababii Zinovia, Ștobert Adolif dreptul de proprietate asupra obiectivului ,,iaz” cu numărul cadastral 0149103236 situat în mun. Chișinău extravilanul s. Colonița cu suprafața de 6,6980 ha în modalitatea menționată anterior.
5. Împotriva hotărârii menționate Primăria s. Colonița, Ababii Pavel, Scurtu Vladimir, Druță Timofei, Milașenco Tamara și Ursu Valeriu au depus cerere de revizuire, cerând admiterea acesteia, casarea hotărârii din 17.05.2010 și aplicarea sechestrului asupra bunului în litigiu.
6. Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 14 martie 2011 s-au respins ca inadmisibile cererile de revizuire depuse de Primăria s. Colonița, Ababii Pavel, Scurtu Vladimir, Druță Timofei, Milașenco Tamara și Ursu Valeriu.
7. La 08.06.2011 Druță Timofei, Milașenco Tamara și Ursu Valeriu au declarat recurs împotriva încheierii menționate solicitînd admiterea acestuia, casarea încheierii instanței de fond din 14 martie 2011 și adoptarea unei decizii de admitere a cererii de revizuire cu casarea hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 17 mai 2010 și restituirea pricinii la rejudecare cu atragerea în proces în calitate de intervenienți accesorii a lui Druță Timofei, Milașenco Tamara și Ursu Valeriu. La 29 iulie 2011 Primăria și Consiliul s. Colonița la fel au depus cerere de revizuire, solicitând admiterea acesteia, invocînd că, prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 17 mai 2010 Primăria s. Colonița ilegal și abuziv a fost lipsită de proprietatea ce-i aparține.
8. La 13 octombrie 2011, Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, în cadrul dosarului nr.3r-1554/11 decide: Se respinge recursul declarat de Druță Timofei, Milașenco Tamara, Ursu Valeriu prin intermediul reprezentantului Cebotarean Filip. Se respinge recursul declarat de Primăria și Consiliul s. ColonițaSe menține încheierea Curții de Apel Chișinău din 14 martie 2011, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Ababii Dumitru, Ababii Vasile, Ababii Zinovia și Ștobert Adolif împotriva Agenției Relații Funciare și Cadastru privind anularea actului administrativ. Decizia este irevocabilă de la pronunțare.

Sursa: Curtea Supremă de Justiție a RM

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)