Pe parcursul a 12 luni ale anului 2015 pe teritoriul Postului de Poliție Colonița au fost înregistrate 53 infracțiuni, dintre care au fost descoperite 25 infracțiuni, procentul constituie 47 %, comparație cu anul 2014 se observă o creștere cu 19 infracțiuni” – a menționat Eugeniu Gumenco, șeful PP Colonița al SP-7 IP Ciocana. Raportul a fost prezentat în cadrul Ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 11 februarie 2016.

Problema furturilor pe teritoriu deservit rămîne a fi dintre cele mai importante, unde comparație cu anul 2014 se observă o creștere cu 11 de furturi, însã majoritatea cazurilor sunt săvîrșite din avutul proprietarului.

Totodată de către colaboratorii de poliție al PP Colonița au fost descoperite 12 cauze penale și reținute 5 persoane aflate în urmărire penală. Referindu-ne la practica administrativă de către coloboratorii de poliție al PP Colonița au fost întocmite 293 procese-verbale cu privire la contravenții, unde în majoritatea cazurilor a fost aplicată sancțiune sub formă de amendă în mărime de 189760 lei, fiind achitată 65310 lei.

Raportul integral poate fi văzut în documentul de mai jos. Video la temă în intervalul 1:27:45-1:40:30 din VIDEO.

Raport privind asigurarea ordinii publice pe teritoriul s. Colonița în anul 2014, 5 martie 2015

Asigurarea ordinii publice în satul Colonița în anul 2012, 10 mai 2013 

Download (PDF, 1.07MB)

Raport_politie_2015