Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău, cu referire la solicitarea înregistrată cu nr. Col-208 la 11.11.2015, în limitele competenței funcționale, a efectuat un control tematic la Primăria satului Colonița referitor la modul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul municipal pentru investiții și reparații capitale, în perioada anilor 2011 – 2015 și vă informează despre rezultate.

Controlul a fost efectuat în baza documentelor primare justificative, registrelor contabile și dărilor de seamă întocmite în perioada de referință.

Ca rezultat s-a constatat că pentru desfășurarea procedurilor de achizitii publice a fost instituit grupul de lucru în baza dispozitiilor primarului satului Colonița pentru fiecare achiziție în parte. În toate cazurile ofertele depuse au fost evaluate și comparate folosind criteriul celui mai mic pret.

S-a constatat că la toate contractele de achiziții au fost încheiate acorduri adiționale prin care a fost majorată valoarea lucrărilor prevăzută inițial.

Vede-ți mai jos documentul integral de 13 pagini:

Download (PDF, 4.38MB)

DG_finante