În Colonița locuiesc 3558 persoane dintre care bărbați 1848, femei 1880.

Populația prezentă (total) 3558 persoane din care :
sub vîrstă aptă de muncă: 862
0-2 ani-125 persoane
3-4 ani-104 persoane
5-6 ani-121 persoane
7-10 ani-178 persoane
11-15 ani- 334 persoane.

Colonita

În vîrstă aptă de muncă -2213persoane
bărbați ( 16-91 ani) -1093 persoane
femei (16-91) -1120 persoane
peste vîrstă aptă de muncă ( bărbați 62 ani și mai mult , femei 57 ani și mai mult)-483 persoane
din care în vîrsta de 75 și mai mult -87 persoane.

Numărul de persoane tinere în vîrstă de 16-24 ani ( inclusiv persoanele temporar absente) -275 persoane
Numărul de persoane în vîrstă de 18-35 ani ( inclusiv persoanele temporar absente)- 523 persoane
Numărul de șomeri -254 persoane
Numărul de antreprenori -15persoane

Numărul de familii –1542 persoane
Familii cu mulți copii( 3 și mai mulți copii pînă la 18 ani) -13persoane
familii care au copii sub tutelă/curatelă -7 persoane
Familii în componența cărora sunt invalizi -12 persoane
Familii cu un singur părinte -10 persoane