Numarul gospodărilor casnice-1020

Numărul caselor, apartamentelor:
• ce beneficiază de apeduct – 860,
• ce beneficiază de canalizare. 520,
• gazificate centralizat – 0,
• asigurate cu încălzire (exclusiv sobele) – 973,
• telefonizate – 1128.

Efectivul animalelor și păsărilor în gospodăriile populației( capete):
• bovine – 172,
• porcine – 372,
• ovine, caprine – 342,
• cabaline (cai, catâri, măgari) – 17,
• păsări – 1264.

Numărul de:
• mori -1,
• oloinițe-1,
• magazine-6,
• baruri-4,
• cafenele, cantine-1,
• întreprinderi care prestează servicii de reparații auto-1.

Infrastructura transporturilor:
Lungimea drumurilor auto – total – 55 km,
Lungimea drumurilor cu acoperire rigidă– total, 35 km, din care reparate sau construite în ultimii 5 ani – 5 km.

Situația criminogenă
Numărul infracțiunilor înregistrate – 10,
Numărul persoanelor luate la evidența de către organele poliției – 6,
Numărul persoanelor, fără un loc stabil de trai – 2,

Opinia privind securitatea personală a populației comunei3
(1- asigurată, 2 – nu , 3- îmi vine greu să răspund)