În baza hotărîrii de guvern nr. 469 din 11 iunie 1994, moșia satului Colonița a fost trecută din raionul Criuleni în municipiul Chișinău (act cu privire la predarea-preluarea terenurilor din 27 ianuarie 1995).

Conform situației din 1995, suprafața totală a terenurilor satului Colonița era 2643,6 ha după cum urmează:
1. Terenuri cu destinație agricolă – 1461,18 ha,
2. Terenuri localităților – 348,99 ha,
3. Terenuri destinate industriei – 35,11 ha,
4. Terenuri ale fondului silvic – 332,39 ha,
5. Terenuri ale fondului de rezervă – 465,98 ha.

Descarcă dosarul tehnic al moșiei Colonița, situația anului 1995.