În luna decembrie 2012, până la examinarea proiectului de buget a satului pentru anul 2013, un cetățean a venit cu o solicitare către primarul satului și către consiliu de a examina și introduce în bugetul pentru anul viitor a resurselor financiare pentru:
1. amenajarea gunoiștei și a serviciului de salubrizare din sat,
2. înregistrarea masivă a terenurilor publice proprietate APL Colonița,
3. infrastructura rutieră,
4. plan urbanistic general.

În cadrul ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 11 ianuarie 2013, a fost aprobat bugetul satului pentru anul 2013 în lectura a doua. La sfîrșitul ședinței, primarul Zaporojan Angela, a dat citire solicitării date și a oferit informații despre măsurile întreprinse.

[youtube]P4tR3HsJuaI[/youtube]

CSColonita