La 16 octombrie 2017, în sala de ședințe a primăriei satului Colonița a avut loc ședința ordinară a Consiliului Sătesc Colonița. Pe data de 11 octombrie pagina web oficială a primăriei Colonița anunța faptul convocării ședinței Consiliului Sătesc, iar în postarea respectivă a fost plasat doar un proiect de Dispozitie a primarului, fără ordinea de zi propusă.

În ordinea de zi inițială, au fost incluse 23 chestiuni. La începutul ședinței a fost propusă modificarea ordinii de zi prin excluderea a cîtorva chestuni. Ordinea de zi finală a conținut 17 chestiuni.

Președintele ședinței a fost aleasă Foiu Tatiana.

Ședința a durat circa două ore ore.

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 16 octombrie 2017, cu menționarea minutelor pentru fiecare subiect discutat.

Nr. Chestiunea Intervalul
  Aprobarea ordinii de zi început-21:00
1 Cu privire la decontarea datoriilor creditoare cu termen expirat. Raportor: Glijin O. 21:01-23:05
2 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copilului la grădiniță. Raportor: Glijin O. 23:06-23:45
3 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița. Raportor: Glijin O. 23:46-24:44
4 Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului s. Colonita pentru anul 2017. Raportor: Glijin O. 24:45-46:42
5 Cu privire la casarea mijloacelor fixe. Raportor: Glijin O. 46:43-53:30
6 Cu privire la aprobarea unităților de personal în instituția preșcolară din strada B.P. Hașdeu nr. 5. Raportor: Glijin O. 53:31-56:43
7 Cu privire la salarizarea angajaților de la creșa-grădiniță nr.24. Raportor: Glijin O. 56:44-59:02
8 Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil. Raportor: Glijin O. 59:03-1:04:45
9 Cu privire la majorarea costului clădirii Liceului teoretic ”Gheorghe Ghimpu”. Raportor: Glijin O. 1:04:46-1:05:50
10 Cu privire la acordarea unei prime primarului Zaporojan Angela. Raportor Oleacu C. 1:05:51-1:06:49
11 Cu privire la abrogarea deciziei consiliului sătesc Coloni a nr.4/2 din 11.07.2012”Cu privire la delegarea unor împuterniciri primarului Angela Zaporojan”. Raportor Braghiș V. 1:06:50-1:08:30
12 Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate publică nepasibile privatizării. Raportor Braghiș V. 1:08:31-1:11:57
13 Cu privire la Notificarea oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat privind abrogarea deciziei consiliului sătesc nr. 6/2 din 11.08.2017 „Cu privire la aprobarea Rgulamentului privind expunerea la licitație a loturilor pentru construcție din sectorul nou format”. Raportor Braghiș V. 1:11:57-1:14:10
14 Cu privire la Notificarea oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat privind abrogarea deciziilor consiliului sătesc nr. 6/9 din 11.08.2017 „Cu privire la cererea cet. Țureac Alexei privind corectarea erorii la stabilirea destinației unui teren” și nr. 6/10 din 11.08.2017 „Cu privire la cererea cet. Antohi Vasile privind corectarea erorii la stabilirea destinației unui teren”. Raportor Braghiș V. 1:14:11-1:15:18
15 Cu privire la cererea cet.Bordeian Tamara privind autentificarea dreptului de proprietate asupra sectoarelor de teren cu numărul cadastral 0149111078 și 0149113078. Raportor Braghiș V. 1:15:19-1:17:03
16 Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcțiile de membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare. Raportor Oleacu C. 1:17:04-1:20:30
17 Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare social-economică a s. Colonița pentru perioada 2017-2022. Raportor: Zaporojan A. 1:20:31-2:05:29
  Discuții 2:05:30-sfîrșit