La 24 noiembrie 2017, în sala de ședințe a primăriei satului Colonița a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Sătesc Colonița. Ședința a fost convocată la solicitarea consilierilor locali din fracțiunea Partidului Liberal. Cererile de convocare a ședinței și Ordinea de zi au fost postate pe o rețea de socializare de către consilierul local Caraman Vera.

În ordinea de zi inițială, au fost incluse 18 chestiuni.

Președintele ședinței a fost aleasă Ghimpu Lidia.

Ședința a durat peste trei ore.

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 24 noiembrie 2017.

Nr. Chestiunea Intervalul
  Aprobarea ordinii de zi  
1 Cu privire la aprobarea bugetului satului Colonița pe anul 2018 în primă lectură. Raportor: Glijin O.  
2 Cu privire la corelarea bugetului local al s. Colonița pentru anul 2017 cu bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2017. Raportor: Glijin O.  
3 Cu privire la aprobarea proiectului și proceselor verbale privind delimitarea terenului proprietate publică a satului gestionate de Molddsilva. Raportor: Braghiș V.  
4 Cu privire la completarea listei patrimoniului nepasibil privatizării. Raportor: Braghiș V.  
5 Cu privire la expunerea la licitație a unor terenuri proprietate publică APL  
6 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației din 07.11.2017  
7 Cu privire la cererea cet. Borș Iurie privind prelungirea termenului de arendă a terenului cu număr cadastral 0149203334. Raportor: Braghiș V.  
8 Cu privire la cererea cet. Abrudan Margareta privind modificarea modului de folosință a terenului cu număr cadastral 0149111240. Raportor: Braghiș V.  
9 Cu privire la cererea cet. Rîțoi Galea privind vînzarea-cumpărarea terenului aferent construcției cu numărul cadastral 0149105089 (oloinița). Raportor: Braghiș V.  
10 Cu privire la cererea cet. Cheptene Ludmila privind modificarea planului geometric a terenului cu numărul cadastral 0149108075 și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Braghiș V.  
11 Cu privire la cererea cet. Nașco Valentina privind modificarea planului geometric al terenului cu numărul cadastral 0149111255 și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren. Raportor Braghiș V.  
12 Cu privire la cererea cet. Jura Petru și Ursu Elena privind expunerea la licitație a terenului cu numărul cadastral 0149206378. Raportor Braghiș V.  
13 Cu privire la cererea cet. Rău Sergiu privind stabilirea terenului adiacent construcției cu numărul cadastral 0149206375.17 și încheierea contractelor de arendă. Raportor Braghiș V.  
14 Cu privire la cererea SRL „LUX-DNC” privind transmiterea în administrare fiduciară a Centrului de Sănătate Colonița. Raportor Braghiș V.  
15 Cu privire la cererea cet. Negură Cristea privind modificarea destinației terenului cu număr cadastral 0149102526. Raportor Braghiș V.  
16 Cu privire la cererea locatarilor casei din 31 august nr. 8 privind amenajarea terenului aferent. Raportor Braghiș V.  
17 Cu privire la cererea prealabilă a cet. Targon Olesea privind evacuarea transformatorului de pe terenul cu numărul cadastral 0149111312. Raportor Braghiș V.  
18 Cu privire la cererea unui grup de locuitori ai satului privind modificarea modului de folosință a terenurilor. Raportor Braghiș V.  
  Discuții