La 6 aprilie 2017, în sala de ședințe a Primăriei satului Colonița a avut loc ședința Consiliului Sătesc Colonița. Pe data de 3 aprilie pe pagina web oficială a primăriei Colonița a fost postat anunțul de convocare a ședinței pe data de 5 aprilie. După ceva timp, în anunțul respectiv a fost modificată data convocării pentru ziua de 6 aprilie, iar în documentul anexat data convocării a rămas neschimbată. Tot pe data de 3 aprilie pagina web oficială a primăriei Colonița a postat unele proiecte de decizie.

Cu toate că primarul Zaporojan Angela a încercat să explice precum că este autonomă în stabilirea datei ședințelor consiliului sătesc, logica elementară demonstrează că primarul s-a făcut de rîs prin faptul ca printr-o singură dispozitie nr. 9d din data de 31 martie 2017, care nu a fost făcută publică ci doar a fost menționată de primar, a convocat 2 ședințe: cea inițială de pe data de 5 și apoi cea de pe data de 6 aprilie. Deasemenea, Xenia Strisca, persoana care a postat anunțul pe www.colonita.md, a confirmat pe o rețea de socializare faptul că „i s-a spus să schimbe data la ședința. Logic ar fi trebuit anulată Dispozitia de convocare pentru data de 5 și emisă alta pentru data de 6. Soluția primarului a fost să „deseneze” dispozitia inițială după bunul plac. Surse demne de încredere ne-au declarat că amînarea ședinței consiliului s-a făcut din cauza că primarul nu avea prezența majorității de 7 consilieri docili pentru data de 5 aprilie. Mariana Tofan, consilier „din echipa” primarului de cîteva ori a repetat că era deja în țară pe data de 5 aprilie.

În ordinea de zi inițială postată pe pagina web oficială în data de 3 aprilie, au fost incluse 8 chestiuni. La începutul ședinței primarul a propus includerea a altor 6 chestiuni în ordinea de zi (marcate cu galben). Inginerul cadastral a propus excuderea a două chestuni. Ordinea de zi finală a conținut 12 chestiuni.

Președintele ședinței a fost aleasă Șendrea Natalia. Ședința a durat circa două ore patruzeci de minute și au fost prezenți 11 consilieri locali din 13.

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 6 aprilie 2017, cu menționarea minutelor pentru fiecare subiect discutat.

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.

Nr. Chestiunea Intervalul
1 Cu privire la demersul Direcției Generale Asistență Socială privind transmiterea în comodat a unor încăperi din incinta Centrului de Sănătate. Raportor: Braghiș V.                 16:25-50:00             
2 Cu privire la operarea de modificări în partea de cheltuieli a bugetului s. Colonița pentru anul 2017. Raportor Glijin O. 50:01-51:45
3 Cu privire la operarea de modificări în partea de veituri și cheltuieli a bugetului s. Colonița pentru anul 2017. Raportor Glijin O. 51:46-1:01:07
4 Cu privire la scutirea de plata pentru întreținerea copiilor la grădiniță. Raportor Glijin O. 1:01:08-1:03:10
5 Cu privire la la acordarea ajutorului material cet. Crudu Natalia, Ababii Natalia, Ropot Valeriu și Strătilă Cristina. Raportor Glijin O. 1:03:11-1:04:33
  Cu privire la cererea cet. Gornea Gheorghe privind formarea bunului imobil. Raportor: Braghiș V.  
  Cu privire la cererea cet. Margină Oleg privind formarea bunului imobil. Raportor: Braghiș V.  
6 Cu privire la demersul SA Moldtelecom privind semnarea contractului de acces gratis pe proprietatea publică. Raportor: Braghiș V. 1:04:34-1:09:08
7 Cu privire la corectarea erorii din decizia nr. 1/11 din 06.03.2017 „Cu privire la cererea cet. Borș Iurie privind prelungirea contractului de arendă al terenului cu numărul cadastral 0149203334. Raportor: Braghiș V. 1:09:09-1:10:38
8 Cu privire la corelarea bugetului satului Colonița pentru anul 2017 cu bugetul de stat pentru anul 2017. Raportor Glijin O. 1:10:39-1:11:33
9 Cu privire la acordarea mijloacelor financiare. Raportor Glijin O. 1:11:34-1:21:24
10 Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului Sătesc Colonița nr 8/1 din 21.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului satului Colonița pentru anul 2017 în a doua lectură”. Raportor Tabacaru E. 1:21:25-1:23:39
11 Cu privire la somația repetată din 03.04.2017 a executorului judecătoresc Guțu Svetlana privind semnarea dosarului tehnic actualizat al terenului cu numărul cadastral 0149101100 și încheierea contractului de vînzare-cumpărare a termenului nominalizat. Raportor Zaporojan A. 1:23:39-1:56:15
12 Cu privire la cerereadlui Mihai Ababii privind formarea bunului imobil-teren cu expunerea ulterioară la licitație privind vînzarea-cumpărarea. Raportor: Braghiș V. 1:56:16-2:22:15
       Notă informativă    
  – Cu privire la solicitările de informații ale fracțiunii PL din Consiliul Sătesc Colonița
– Despre posibilitatea de participare în cadrul unui proiect internațional
– Cu privire la stabilirea datei Adunări Satului
2:22:15-sfîrșit