La 31 mai 2018, în sala de ședințe a primăriei satului Colonița a avut loc ședința Consiliului Sătesc Colonița, convocată de către consilierii locali. Pentru a convoca ședința dată, șapte consilieri locali au depus o cerere cu număr de intrare 02-1-11/256 din data de 28.05.2018. Avizul Biroului de Probațiune și proiectul de Decizie a fost anexat.

De la ședință a lipsit Oleacu Claudia, secretarul consiliului Sătesc Colonița. Despre faptul lipsei dumneaei nu au fost inștiințați consilierii locali, și nici un act în acest șens nu a fost depus la Cancelaria de Stat. La ședința respectivă a lipsit și Zaporojan Angela, care a fost condamnată penal și lipsită de dreptul de a ocupa funcții publice în data de 26.03.3018.

Președinte al ședinței a fost aleasă Ghimpu Lidia, iar secretar al ședinței a fost desemnată Șendrea Natalia. Ședința a durat circa treizeci de minute.

Ședința a început prin clarificări solicitate de către consilierii locali privitor la actele receptionate de secretarul Consiliului Sătesc Colonița care intenționat nu au fost aduse la cunoștința consilierolor locali.

La ședință a fost discutată și votată o singură chestiune: Cu privire la desemnarea în funcție de Primar interimar al satului Colonița pe Dna. Ghimpu Lidia.

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 31 mai 2018.