CSColonitaÎn data de 28 martie 2013, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Sătesc Colonița. În ordinea de zi au fost incluse 22 chestiuni.

Menționăm că materialele discutate în cadrul ședinței nu au fost expediate din timp portalului www.colonita.eu pentru publicare, iar pe pagina web a primăriei Colonița a fost postată doar informația despre convocarea ședinței și ordinea de zi.

Descarcă alte materiale ale ședinței: Proiect ordine de zi / DECIZII APROBATE.

Materialul video a fost realizat de către Ludmila Sîrghi și Mircea Brenici. Urmăriți mai jos înregistrarea VIDEO a ședinței.

Nr.ChestiuneaSecvență video
1Cu privire la situația social-economică a satului Colonița în anul 2012 20:26 – 52:22
2Cu privire la asigurarea ordinii publice în teritoriu în anul 20121:02:15 – 1:16:14
3Cu privire la executarea deciziilor Consiliului sătesc adoptate în trimestrul IV al anului 201252:23 – 1:02:00
4Cu privire la Programul de activitate al Consiliului și al Primăriei s.Colonița pentru trimestrul II al anului 2013– – –
5Cu privire la executarea bugetului sătesc Colonița aprobat pentru anul 201201:00 – 08:37
6Cu privire la angajarea muncitorilor pentru efectuarea lucrărilor publice 13:56 – 20:25
7Cu privire la corectarea erorilor din decizia nr. 2/6 din 11.05.2010 ”Cu privire la formarea bunurilor imobile.”1:16:15 – 1:18:45
8Cu privire la transmiterea la balanța SA „Apă- Canal „Chișinău a obiectului „ Construcția unei porțiuni de apeduct în sectorul de 306 case” 1:18:45 – 1:37:31
9Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița 08:38 – 09:30
10Cu privire la scutirea de plata pentru întreținerea copilului la grădiniță 09:31 – 11:03
11Cu privire la atestarea soldului fondului disponibil și utilizarea mijloacelor fondului disponibil11:04 – 13:55
12Cu privire la solicitarea S.C.”ABS” SRL privind amenajarea din surse proprii a spațiilor destinate colectării deșeurilor managere1:37:31 – 1:50:15
13Cu privire la investigația pe intern în legătură cu înstrăinarea bunului imobil număr cadastral 01491050911:50:16 – 2:23:15
14Cu privire la cererea SRL „Agrofarm-Grup” privind construcția unui grajd pentru vite în cadrul terenului cu numărul cadastral 0149206375 (ferma)2:23:25 – 2:26:45
15Cu privire cererea SRL „TEHCOSMO-DESIGN” privind vânzarea sau transmiterea în arendă a unui sector de teren pentru amplasarea unei parcări și bază de deservire a tehnicii 2:26:46 – 2:23:39
16Cu privire la cererea cet. Petcoglo Mariana privind darea în arendă a unui teren agricol pentru o pepinieră cu sere și centru comercial  2:28:40 – 2:28:59
17Cu privire la cererea SRL „FrigoTrans” privind atribuirea terenului pentru amplasarea unei parcări de TIR-uri cu bază de reparație 2:29:00 – 2:29:15
18Cu privire la examinarea cererii prealabile a cet. Darii Lilian privind anularea deciziei Consiliului sătesc 2/1 din 15 februarie 2013”Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenuui aferent imobilului construcție „complex inginero-laboratoric” ,cod cadastral 0149101100 din s.Colonița ,str.Tohatin , nr.35,cu suprafața de 2,5558 ha – 50% din suprafața totală – 5,1116 ha, cet. Darii Lilian” 2:41:21 – 2:45:14
19Cu privire la examinarea cererii prealabile a cet. Barburoș Mariana privind anularea deciziei Consiliului sătesc 2/2 din 15 februarie 2013 ”Cu privire la vânzarea – cumpărarea terenului aferent imobilului construcție „complex inginero-laboratoric”, cod cadastral 0149101100.01 din s. Colonița ,str. Tohatin nr. 35,cu suprafața de 2,0446 ha ce constituie – 40% din suprafața totală – 5,1116 ha, cet. Barburoș Mariana” 2:45:15 – 2:45:25
20Cu privire la amenajarea terenului adiacent terenului cu numărul cadastral 0149201108 (iaz Canțer) 2:29:15 – 2:31:55
21Cu privire la cererea cet. Luchian Nicolae privind atribuirea cotei de avere 2:31:56 – 2:37:22
22Cu privire la cererea cet. Luchian Nicolae privind darea în arendă a fâșiilor de nucari 2:37:23 – 2:41:20

[youtube]QM24fP4scYg[/youtube]