La 14 aprilie 2011, ora 15.00, în sala de ședințe a Primăriei Colonița a avut loc Ședința Consiliului Sătesc Colonița.

Pe ordinea de zi au fost incluse următoarele subiecte:
1. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru membrii Consiliului electoral de circumscripție sătesc Colonița [video].
2. Cu privire la operarea de modificări în partea de cheltuieli din soldul mijloacelor disponibile [video].
3. Cu privire la aprobarea hotarelor intravilanului satului [video].
4. Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița [video].
5. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din vînzarea terenului proprietate a Administrației publice locale [video].
6. Cu privire la aprobarea proceselor verbale a licitațiilor din 21 februarie 2011 și 21 martie 2011 [video].
7. Diverse [video 1, video 2].