În data de 16 octombrie 2015 a avut loc ședința comisiei buget, finanțe, economie și reforme a Consiliului Sătesc Colonița la care au participat trei din cei cinci membri. Au fost discutate trei chestiuni.

Informații furnizate de fracțiunea PL din Consiliul Sătesc Colonița.

Nr.ChestiuneaDecizie
1Necesitatea repartizării mijloacelor financiare obținute în urma vînzării – cumpărării terenurilor proprietate APLAlocarea sumei de 280 000 lei (detalii aici)
2Cererea  cet. Țărnă Olesea, cu privire la scutirea de plata părinților începînd cu 01.10.2015Acceptat
3Cererea  cet. Țărnă Olesea, cu privire la acordarea ajutorului material și demersul Asociației Surzilor din RM de acordare a unui ajutor material în legătură cu celebrarea „Ziua Mondială a persoanelor cu deficiențe de auz”Acceptat

Informații oferite de către un consilier local.

Download (PDF, 535KB)

bani1