Legalizarea traiului în căminul din str. 31 august 1989, nr. 4 a fost din nou pusă în discuție la Consiliul local Colonița, din 15 octombrie 2010.

După ce în ședința din 11 august curent a fost aprobată modificarea statutului din cămin, în bloc locativ departamental, s-a decis să se ofere bonuri de repartiție, care să legalizeze traiul în bloc.

Pentru această problemă s-a format o Comisie aparte, formată din consilierii: Angela Zaporojan, Margarita Sîrbu și Vitalie Morgun. Aceștia au făcut un studiu asupra fiecărei familii care locuiește în prezent în blocul de pe str.31 august și au adoptat un Regulament, care prevede atribuirea bonurilor doar în dependență de anumite criterii: dacă locatarii sunt angajați de bază pe teritoriul satului, dacă nu au sau nu au avut o locuință sau un teren pentru construit, dacă fac parte din categoria persoanelor social-vulnerabile etc.

După mai multe dezbateri între consilieri, dar și între consilieri și locatarii blocului, prezenți la ședință, s-a propus oferirea bonurilor tuturor celor care trăiesc, în prezent, în blocul locativ.

Totodată, s-a stabilit că va fi adoptat un contract, care va fi semnat de fiecare la primirea bonului și care va stipula mai multe principii și reguli. În caz că vor fi încălcate, aceasta va putea servi drept temei pentru deposedarea de locuință. Locatarii prezenți în sală, au afirmat că vor forma o Asociațiem careva avea grijă ca regulile să fie respectate. De asemenea, aceștia și-au asumat răspunderea de a achita o parte din datoriile față de Union Fenosa.

Vedeți mai jos un material video despre acest subiect.

[vimeo]15977607[/vimeo]

Autor: L.S.