Primăria satului Colonița a răspuns parțial la o solicitare de informații a fracțiunii PL depusă în data de 24.02.2016.

Informații solicitate au fost:
1. Situația social-economică a satului Colonița la data de 01.01.2016,
2. Rapoartele de activitate pentru anul 2015 a tuturor angajaților primăriei satului Colonița,
3. Rapoartele de activitate pentru anul 2015 a unităților angajate prin Decizia Consiliului Sătesc Colonița,
4. Raport privind executarea bugetului public al satului Colonița pentru anul 2015,
5. Raport pe anul 2015 privind starea patrimoniului primăriei Colonița,
6. Datoriile primăriei Colonița la data de 01.01.2016 și copiile actelor doveditoare în baza cărora s-au format datoriile,
7. Copiile tuturor scrisorilor de garanție semnate de primarul satului Colonița în anul 2015.

Informații care NU au fost oferite de către primăria Colonița nici la 3 luni de la data depunerii cererii:
– Rapoartele de activitate pentru anul 2015 a tuturor angajaților primăriei satului Colonița,
– Rapoartele de activitate pentru anul 2015 a unităților angajate prin Decizia Consiliului Sătesc Colonița,
– Raport pe anul 2015 privind starea patrimoniului primăriei Colonița,
– Datoriile primăriei Colonița la data de 01.01.2016 și copiile actelor doveditoare în baza cărora s-au format datoriile,
– Copiile tuturor scrisorilor de garanție semnate de primarul satului Colonița în anul 2015.

Consilierii locali din partea PL menționează că primăria Colonița nu răspunde la multe solicitări de informații depuse de ei.

[youtube]AWJTxm9VDTg[/youtube]

cerere_info_PL

stop_terenuri