A fost decisă acordarea de ajutor material în suma 5420.00 lei din contul mijloacelor Fondului de Rezervă pentru 21 de cetățeni din s. Colonița. Vede-ți mai jos lista persoanelor care au beneficiat de ajutor material.

Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței consiliului sătesc Colonița din data de 29 februarie 2012 (decizia 1/10).