În baza dispoziției Primarului satului Colonița, dna. Angela Zaporojan, a fost convocată ședința Consiliului Sătesc Colonița pentru data de 4 august 2011, ora. 16.00.

Descarcă:
Ordinea de zi,
Proiectele de Decizie.

ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la ridicarea mandatului de consilier a dnei Angela Zaporojan și declararea vacantă a mandatului de consilier din partea PLDM. Raportor: Oleacu Claudia , secretar al Consiliului
2. Cu privire la Programul de control și profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011-2015 în s.Colonița. Raportor: Caraman Ana,medic șef
3. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din vînzarea terenurilor proprietate APL. Raportor: Toaca Ludmila, contabil șef
4. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copilului la grădiniță. Raportor: Toaca Ludmila, contabil șef
5. Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor din s.Colonița. Raportor: Toaca Ludmila, contabil șef
6. Cu privire la solicitarea cet. Purcel Inga privind acordarea unei părți din bucătăria căminului din str.31 August. Raportor: Bîzgu Ion, consilier
7. Cu privire la examinarea cererii cet. Cara Veaceslav privind autentificarea dreptului de proprietate asupra