În data de 10 septembrie  2017 a avut loc Adunare Generală a satului Colonița organizată de către primarul Zaporojan Angela. De la începutul anului 2017, primarul a anunțat de cîteva ori desfășurarea adunării satului, dar de fiecare dată tot ea le amîna invocînd diferite pretexte.

Președinte a adunării a fost Zaporojan Angela, iar în calitate de secretar al adunării a propus-o pe Oleacu Claudia, care este și secretar al Consiliului Sătesc Colonița.

Ordinea de zi a adunării a fost:

  1. Raportul de activitate al primarului Zaporojan Angela.
  2. Problemele cu care se confruntă comunitatea.
  3. Perspectivele satului pentru următorii 2ani.
  4. Cu privire la modalitatea schimbării destinației terenurilor din grădini în loturi pentru construcție.
  5. Expunerea la licitație a terenurilor destinate construcției individuale din sectorul nou- 87 loturi.
  6. Diverse.

Spiritele s-au încins la discutarea întrebări 4 și 5 de pe ordinea de zi. Locuitorii au început a pune tot mai multe întrebări primarului, iar opoziția a intervenit deseori pentru a prezenta un alt punct de vedere asupra celor expuse.

Spre finalul adunării, primarul a forțat votarea unei rezoluții a adunării care să fie în susținerea inițiativei sale de a vinde loturile pentru casă. La acel moment sala era pe jumătate goală, iar opțiunile celor rămași au fost aproximativ egale în privința dării gratuite sau vinderii loturilor pentru casă.

Adunarea a durat circa patru ore patruzeci minute, și a fost găzduită de Casa de Cultură din s. Colonița.

Amintim că recent, consilierii fracțiunii Partidului Liberal au desfășurat două Adunări Generale a satului Colonița, pe data de 3 septembrie 2017 și  20 august 2017. Alte Adunări Generale a satului Colonița organizate de primarul Zaporojan Angela au avut loc pe 19 iunie 201611 octombrie 2015,  04 mai 2014.

Pînă la momentul apariției acestui material, pe pagina web oficială a satului Colonița nu a fost publicat nici un material referitor la evenimentul dat.

Înregistrarea VIDEO integrală a Adunării Generale a satului Colonița din 10 septembrie 2017: