Primăria s. Colonița, mun. Chișinău anuntă concurs:

– pentru ocuparea funcției temporar vacante de contabil șef. Concursul se va desfășura peste 20 de zile după data publicării avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

– pentru ocuparea funcței temporar vacante de asistent social. Condiții: studii superioare în domeniu sau juridice și cunoașterea calculatorului. Termenul limită de depunere a documentelor – 25 octombrie 2010.

Informații suplimentare la tel. 57-92-40.