Indepînd cu 25 mai 2016, aleșii locali și primarii pot învăța de la distanță cum să administreze treburile publice locale utilizînd platforma de instruire la distanță, care poate fi accesată online pe site-ul Academiei de Administrare Publică.

Primul curs plasat on-line „Managementul administrației publice”, este destinat tuturor aleșilor locali, primarilor și consilierilor locali. Cursul dat oferă posibilitatea aleșilor locali să-și consolideze cunoștințele de bază în materie de administrare publică, procesul de luare a deciziilor la nivel local și principalele proceduri care trebuie respectate, managementul serviciilor publice și al finanțelor publice locale. Totodată, sunt disponibile module despre elaborarea proiectelor, planificarea strategică și dezvoltarea locală, comunicarea publică și transparența decizională, abordarea bazată pe drepturile omului și etica profesională. După evaluarea cunoștințelor, participanții vor obține certificat de absolvire a acestui curs.

Detalii despre cursurile on-line pe pagina web a Academiei de Administrare Publică.

Sursă: www.comunicate.md

aap