Primarul Zaporoja Angela a elaborat și propus spre votare consilierilor locali un proiect de decizie, în care se RESPINGE din lipsa mijloacelor financiare demersul amatorilor de volei privind procurarea inventarului sportiv și angajarea unui antrenor. Ședința respectivă va avea loc luni, 6 martie 2017 (vezi imaginea de mai jos).

Menționăm faptul că în cadrul ședinței comisia buget finanțe a Consiliului Sătesc Colonița cu trei voturi pentru, a decis RESPINGEREA cereii cetățenilor cu privire la acordarea surselor financiare din motiv că banii nu au fost planificați și conform legii primăria Colonița nu poate aloca surse financiare (chestiunea 16). Au votat: pentru respingerea cereriiProcop Eugenia – președinte, Ghimpu Lidia, Tofan Mariana. Abținut: Caraman Veronica. Absent: Viorica Scurtu – secretar. Comisia a avut loc în data de 27 februarie 2017 (vezi imaginea de mai jos).

Amintim că primarul Zaporojan Angela promitea în anul 2011implicarea echipelor sportive din sat în competițiile sportive municipale și susținerea lor financiare (transport și echipament)”. După ce a devenit primar a acționat exact invers: în anul 2013 au ramas neutilizați 26 401,18 lei destinați Căminului Cultural din satul Colonița, iar în anul 2016 a REDIRECȚIONAT suma de 385 mii lei de la Centrul de Creație și agrement în BETON.

Recent, un grup de amatori de volei din satul Colonița au lansat inițiativa cetățenească de a li se permite practicarea voleiului în incinta sălii de sport a liceului din localitate. În acest sens au semnat și depus o adresare către primarul localității în vederea oferirii gratuite a sălii pentru fiecare duminică, în intervalul 12:00-15:00, procurarea și darea în folosință amatorilor de volei a cinci mingi de volei și angajarea unui antrenor sportiv.

„Să jucăm volei în Colonița” – susține inițiativa locuitorilor satului, 14 februarie 2017