Prin actiunile abuzive ale funcționarilor, deseori sunt incălcate unele drepturi cetățenești. Cazurile din Colonița vin să confirme afirmația de mai sus. Astfel președintele CECE 1/16 Colonița – Braghiș Vasile, a refuzat voalat oferirea accesului la declarațiile de venit ale concurenților electorali, drept garantat prin Codul Electoral (art. 28, lit. h).

www.colonita.eusolicitat oral președintelui CECE 1/16 Colonița – Braghiș Vasile, oferirea accesului cu posibilitate de realizare de fotocopii la declarațiile de venit ale concurenților electorali. Răspunsul dlui. Braghiș a fost că NU ne poate oferi accesul la aceste informații FĂRĂ permisiunea în scris a reprezentantului partidului pe listele căruia candidează, sau prin permisiunea semnată personal de fiecare concurent electoral. În urma consultărilor telefonice cu Direcția juridică a Comisiei Electorale Centrale (tel. 022-201-897), respectivii au calificat solicitarea dlui. Braghiș Vasile drept un abuz de putere. Menționăm că solicitarea dată a avut loc în perioada campaniei electorale, după finisarea înscrierilor în competiția electorală din 14 iunie 2015.

Ulterior, după data alegerilor, ne-am adresat în scris (vezi cererea mai jos). Cererea a fost recepționată, urmînd ca să convenim asupra datei cînd va fi oferit accesul la informații. După expirarea termenului legal de prezentare a răspunsului, am fost informați verbal de către Braghiș Vasile precum că informațiile solicitate nu mai sunt la dumnealui ci au fost transmise în arhiva primăriei Colonița.

Cerere_CECE_DV