Pe data de 16 mai 2017, orele 10:00, în incinta Judecătoriei Chișinău (Ciocana) va avea loc o nouă ședință de judecată în dosarul privind controlul legalitatii actelor administrative ale autoritatilor publice din comuna, sat, oras (dosar nr. 22-3-4867-10082016). Anterior au avut loc alte cinci sedințe.

Menționăm faptul că Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău, prin decizia irevocabilă din 25 noiembrie 2016 asupra dosarului nr. 3r-788/2016, a casat încheierea Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău din 10 august 2016 privind anularea proceselor-verbale cu privire la licitația din 17.05.2016 și a deciziei Consiliului Local Colonița nr. 4/5 din 14.06.2016.

Deasemenea, a fost emisă o decizie prin care se aplică sechestrul pe terenurile agricole situate în extravilanul s. Colonița cu numerele cadastrale: 0149101262, 0149101263, 0149101264, 0149101265, 0149101266, 0149101267, 0149101270, 0149101271 pînă la soluționarea în fond a litigiului.

Sechestru pe 8 terenuri vîndute la licitație și casarea încheierii Judecătoriei Ciocana1 decembrie 2016

În luna august 2016, fracțiunea PL (Dumitru Ghimp, Natalia Șendrea, Veronica Caraman, Lidia Ghimp și Mihail Ababii), s-a adresat în instanță contra Comisiei de licitație a Primărei s. Colonița privind controlul legalitatii actelor administrative ale autoritatilor publice din comuna, sat, oras (dosar nr. 22-3-4867-10082016).

Amintim că la 17 mai 2016, a avut loc licitația cu strigare de vinzare-cumparare a doisprezece terenuri agricole ale Colonitei, unde au fost vîndute 8 terenuri contra sumei totale de 720 000 lei. Trei din terenurile vîndute au fost cumpărate de către fostul consilier local Luchian Igor.

Încă 8 terenuri vîndute cu 720 000 lei26 mai 2016

Sursă: Judecătoria Chișinău