Un document semnat doar de 11 persoane, solicită în numele Agenției de Implementare (AI) a proiectului Aprovizionarea cu apă a sectorului 306 case și în numele tuturor beneficiarilor, transmiterea conductei de apă construită în cadrul Proiectului cu Fondul de Investiții Sociale din Moldova la balanța S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Documentul a fost depus în data de 13 martie 2013, ca deja la 28 martie Consiliul Sătesc Colonița să aprobe transmiterea cu titlu GRATUIT a obiectului „Construcția unei porțiuni de apeduct în sectorul de 306 case” la valoarea de bilanț conform evidenței contabile în mărime de 1 232 757,00 lei (Decizia nr. 3/8 din 28 martie 2013).

Menționăm că cîte 2 000 lei au fost colectați de la cca. 100 gospodării, beneficiari finali urmau să devină 306 gospodării, iar acceptul lor nu este confirmat prin semnătură în actele primăriei.

Apeductul din sectorul 306 case: reușită sau eșec? 25 decembrie 2012

Motivarea a fost precum că:
– primăria Colonița și Agența de Implementare nu dispun de serviciu special și resurse de exploatare a conductei,
– transmiterea conductei la balanța S.A. „Apă-Canal Chișinău” va asigura prestarea serviciilor la tarifele S.A. „Apă-Canal Chișinău”.
– transmiterea conductei la balanța S.A. „Apă-Canal Chișinău” și gestionarea ei de către ultima va asigura o exploatare mai eficientă și calitativă a rețelelor.

Interviu cu directorul executiv FISM despre proiectele din Colonița29 ianuarie 2016

Dispoziția primarului localității Zaporojan Angela de receptționare a lucrărilor de „Construcție a unei porțiuni de apeduct în cartierul 306 case” a fost femnată în data de 12.02.2013.

Materialele dosarului FISM „Apeduct 306 case” implementat de primăria Colonița, 11 martie 2016

Procesul verbal nr. 3692 de recepționare la terminarea lucrărilor a fost semnat la data de 01.11.2012 de către primarul Zaporojan Angela și membrii comisiei: Țureac Oleg – președinte AI, Braghiș Vasile – membru AI, Foiu Tatiana – consilier local, Caraman Anna – membru AI și consilier local, Ceban Ion – inspector local, Damian Ion – FISM.

Download (PDF, 3.38MB)