În cadrul ședinței din data de 14 aprilie 2011, Consiliul Sătesc Colonița a decis trecerea în hotarul intravilanului s. Colonița a terenurilor atribuite în proprietate ca loturi pe lîngă casă (grădini), care se vor considera terenuri destinate construcțiilor locative, după cum urmează:
Sectoarele (masivele) cu numerele cadastrale: 0149104, 0149206, 0149207, 0149208, 0149105, 0149113, 0149108 (amplasarea sectoarelor poate fi văzută pe portalul www.geoportal.md).

Proprietarii terenurilor (loturilor) cu destinație “grădini” din masivele indicate în punctul 1 al prezentei decizii vor asigura:
a) elaborarea prin intermediul instituțiilor competente a schițelor zonale;
b) întocmirea dosarului tehnic privind modificarea hotarelor intravilanului s. Colonița.

Descarcă Decizia Consiliului Sătesc Colonița Nr. 4/2 din 14 aprilie 2011 (pagina 3)