La finele lunii mai, au fost efectuate lucrările de construcție a fundamentului canalului de scurgere a apelor pluviale de pa strada Ștefan cel Mare. Datorită scurgerii apelor pluviale de pe toată lungimea străzii Ștefan cel Mare și a lipsei cărorva construcții speciale pentru direcționarea aplelor, s-a format o groapă imensă. În primăvara curentă, groapa respectivă s-a apropiat periculos de drum și chiar s-a extis sub porțiunea de asfalt ce acoperea strada. Datorită intervențiilor rapide și a bunei colaborări cu Primăria satului s-a reușit plombarea gropii si construcția fundamentului pentru canalul de scurgere. Imagini de la lucrările de construcție pot fi văzute mai jos.

P.S. Inițiativa de efectuare a lucrărilor respective a venit din partea unui locuitor al satului Colonița și sperăm să fie un bun exemplu de colaborare!

no images were found